Yêu thích
Xem thêm
Memories follow me left and right Ký ức cứ bủa vây anh khắp chốn I can feel you over here, I can feel you over here Anh tưởng như em còn ở đây, tưởng như em đang bên anh You take up every corner of my mind Hình ảnh em cứ tràn ngập khắp tâm trí anh (What you gonna do now?) (Giờ phải làm sao đây em nhỉ?) Ever since the day you went away Kể từ ngày em rời đi (No, I don't know how) (Không, anh chẳng biết phải làm sao?) How to erase your body from out my brain Làm sao để xóa nhòa hình bóng em trong tâm trí anh (What you gonna do now?) (Anh phải làm sao đây em nhỉ?) Maybe I should just focus on me instead Chắc anh chỉ nên tập trung vào bản thân thì hơn (But all I think about) (Nhưng anh chỉ có thể nghĩ đến) Are the nights we were tangled up in your bed Những đêm đôi ta quấn quýt trên giường Oh, no (Oh, no) Ôi không You're going around in circles Em cứ mãi quẩn quanh nơi đây Got you stuck up in my head, yeah Vấn vương mãi trong tâm trí anh Memories follow me left and right Ký ức cứ bủa vây anh khắp chốn I can feel you over here, I can feel you ovеr here Anh tưởng như em còn ở đây, tưởng như em đang bên anh You take up еvery corner of my mind Hình ảnh em cứ tràn ngập khắp tâm trí anh Your love stays with me day and night Hơi ấm tình yêu của em vẫn còn nơi đây, dẫu đêm hay ngày I can feel you over here, I can feel you over here Anh tưởng như em còn ở đây, tưởng như em đang bên anh You take up every corner of my mind Em chiếm trọn cả tâm trí anh What you gonna do now? Giờ phải làm sao đây em nhỉ? Ever since the-the day that you went away Kể từ ngày em ra đi (Someone tell me how) (Ai đó hãy cho anh biết rằng bao nhiêu là đủ) How much more do I gotta drink for the pain? Anh phải nốc cạn bao nhiêu để có thể vơi đi nỗi đau này? (What you gonna do now?) (Giờ phải làm sao đây em nhỉ?) You do things to me that I just can't forget Những điều em làm khiến anh chẳng thể nào quên (Now all I think about) (Nhưng anh chỉ có thể nghĩ đến) Are the nights we were tangled up in your bed Những đêm đôi ta quấn quýt trên giường Oh, no (Oh, no) Ôi không You're going around in circles Em cứ mãi quẩn quanh nơi đây Got you stuck up in my head, yeah Vấn vương mãi trong tâm trí anh Memories follow me left and right Ký ức cứ bủa vây anh khắp chốn I can feel you over here, I can feel you over here Anh tưởng như em còn ở đây, tưởng như em đang bên anh You take up every corner of my mind (Of my mind) Hình ảnh em cứ tràn ngập khắp tâm trí anh Your love stays with me day and night Hơi ấm tình yêu của em vẫn còn nơi đây, dẫu đêm hay ngày I can feel you over here, I can feel you over here Anh tưởng như em còn ở đây, tưởng như em đang bên anh You take up every corner of my mind Hình ảnh em cứ tràn ngập khắp tâm trí anh (What you gonna do now?) (Giờ phải làm sao đây em nhỉ?) Did you know you're the one that got away? Em có biết rằng em chính là người anh đã để mất? And even now, baby, I'm still not okay Và em ơi, đến tận bây giờ nỗi đau trong anh vẫn hiện hữu Did you know that my dreams, they're all the same? Em có biết những giấc mơ của anh đều chẳng khác gì nhau Every time I close my eyes Bởi mỗi lần anh khép đôi mi Memories follow me left and right Ký ức cứ bủa vây anh khắp chốn I can feel you over here, I can feel you over here Anh tưởng như em còn ở đây, tưởng như em đang bên anh You take up every corner of my mind (What you gonna do now?) Hình ảnh em cứ tràn ngập khắp tâm trí anh (Giờ phải làm sao đây em nhỉ?) Your love stays with me day and night Hơi ấm tình yêu của em vẫn còn nơi đây, dẫu đêm hay ngày I can feel you over here, I can feel you over here Anh tưởng như em còn ở đây, tưởng như em đang bên anh You take up every corner of my mind (What you gonna do now?) Hình ảnh em cứ tràn ngập khắp tâm trí anh (Giờ phải làm sao đây em nhỉ?) I can feel you over here, I can feel you over here Anh tưởng như em còn ở đây, tưởng như em đang bên anh You take up every corner of my mind (What you gonna do now?) Hình ảnh em cứ tràn ngập khắp tâm trí anh (Giờ phải làm sao đây em nhỉ?)

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Left and Right

Charlie Puth

Charlie Puth

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Charles Otto "Charlie" Puth, Jr. (/puːθ/; born December 2, 1991) is an American singer, songwriter, arranger, and record producer. Puth gained popularity virally by posting his work to YouTube. Puth released two extended plays, The Otto Tunes (2010) and Ego (2013), as an independent artist. In 2015, he signed with Atlantic Records and released his debut single "Marvin Gaye", which features guest vocals from Meghan Trainor. The single has been certified 2× Platinum in Australia, topped the charts in New Zealand, Ireland, and the United Kingdom, and peaked at number 21 on the US Billboard Hot 100. Puth wrote, co-produced, and was featured on a song with Wiz Khalifa, "See You Again", included in the Furious 7 soundtrack as a tribute to the late Paul Walker. On May 1, 2015, Puth released an EP, Some Type of Love. The pre-order for Puth's debut studio album Nine Track Mind started on August 20, 2015 along with the second single One Call Away, and the album was released on January 29, 2016.

Xem thêm
Bình luận