Yêu thích
Xem thêm
Are we gonna make it? Đôi ta liệu có vượt qua? Is this gonna hurt? Liệu rằng sẽ có nỗi đau? Oh, we can try to sedate it Ta có thể cố xoa dịu But that never works Nhưng cũng chẳng hiệu quả đâu Yeah Yeah I start to imagine a world where we don't collide Anh bắt đầu hình dung ra một thế giới đôi ta chẳng gặp nhau It's making me sick, but we'll heal and the sun will rise Suy nghĩ ấy khiến anh khó chịu, nhưng ta rồi cũng chữa lành và một ngày mới lại đến If you tell me you're leaving, I'll make it easy Nếu em nói em muốn ra đi, anh sẽ chẳng níu kéo It'll be okay Sẽ ổn cả thôi If we can't stop the bleeding Nếu vết thương trong ta không thể ngừng rỉ máu We don't have to fix it, we don't have to stay Thì chẳng cần phải chữa làm gì, cũng chẳng cần phải níu chân nhau I will love you either way Dù gì anh vẫn sẽ yêu em Ooh-ooh, it'll be oh, be okay Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi Ooh-ooh Ooh-ooh Oh, the future we dreamed of is fading to black Tương lai đôi ta mộng ước đang tan thành mây khói Oh, there's nothing more painful Chẳng còn gì đau đớn hơn nữa Nothing more painful, oh-woah Chẳng còn gì đớn đau hơn I start to imagine a world where we don't collide Anh bắt đầu hình dung ra một thế giới đôi ta chẳng gặp nhau And it's making me sick, but we'll heal and the sun will rise Suy nghĩ ấy khiến anh khó chịu, nhưng ta rồi cũng chữa lành và một ngày mới lại đến If you tell me you're leaving, I'll make it easy Nếu em nói em muốn ra đi, anh sẽ chẳng níu kéo It'll be okay (It'll be okay) Sẽ ổn cả thôi And if we can't stop the bleeding Nếu vết thương trong ta không thể ngừng rỉ máu We don't have to fix it, we don't have to stay (don't have to stay) Thì chẳng cần phải chữa làm gì, cũng chẳng cần phải níu chân nhau I will love you either way Dù gì anh vẫn sẽ yêu em Ooh-ooh, it'll be oh, be okay Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi I will love you either way Dù gì anh vẫn sẽ yêu em It might be so sweet Tình yêu có thể ngọt ngào It might be so bitter Cũng có thể đắng cay I will love you either way Dù gì anh vẫn sẽ yêu em It might be so sweet Tình yêu có thể ngọt ngào It might be so bitter (ooh-ooh) Cũng có thể đắng cay Oh, if the future we've dreamed of is fading to black Tương lai đôi ta mộng ước đang tan thành mây khói I will love you either way Nhưng dù thế nào anh vẫn sẽ yêu em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

It'll Be Okay

Shawn Mendes

Shawn Mendes

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Shawn Peter Raul Mendes (born August 8, 1998) is a Canadian singer-songwriter. He attracted a following in 2013, when he began posting song covers on the popular video sharing application Vine. The following year, he caught the attention of artist managers Andrew Gertler and Island Records A&R Ziggy Chareton, which led to him signing a deal with the record label. Mendes went on to release an EP and his debut studio album Handwritten, whose single "Stitches" reached the top 10 in the U.S. and Canada, and number one in the UK.

Xem thêm
Bình luận