Yêu thích
Xem thêm
Don't ever say it's over if I'm breathing Đừng bao giờ cho rằng cuộc đấu đã kết thúc khi tôi vẫn còn hơi thở Racing to the moonlight and I'm speeding Tôi đang chạy đua đến tận mặt trăng và tôi vẫn đang tăng tốc I'm headed to the stars, ready to go far Tôi hướng đến những vì sao và sẵn sàng đi thật xa I'm star walking Tôi như một vì sao đang dạo quanh Don't ever say it's over if I'm breathing Đừng bao giờ cho rằng cuộc đấu đã kết thúc khi tôi vẫn còn hơi thở Racing to the moonlight and I'm speeding Tôi đang chạy đua đến tận mặt trăng và tôi vẫn đang tăng tốc I'm headed to the stars, ready to go far Tôi hướng đến những vì sao và sẵn sàng đi thật xa I'm star walking (I'm star walking ) Tôi như một vì sao đang dạo quanh On a mission to get high up, I know that I'ma die Nhận nhiệm vụ phải vươn lên thật cao, tôi biết có thể tôi sẽ ra đi Reaching for a life that I don't really need at all Vươn đến một cuộc sống mà tôi thật sự không cần chút nào Never listened to replies, learned a lesson from the wise Chưa bào giờ nhận được lời hồi đáp, học được những bài học từ những nhà thông thái You should never take advice from a nigga that ain't try Đừng nên nghe theo lời khuyên của những kẻ da đen chưa biết cố gắng They said I wouldn't make it out alive Họ cho rằng tôi không thể sống sót They told me I would never see the rise Họ cho rằng tôi sẽ không bao giờ thăng hoa That's why I gotta kill them every time Đó là lý do tại sao mỗi lần như thế tôi lại giết họ Gotta watch them bleed, too Và còn phải xem họ đổ máu nữa Don't ever say it's over if I'm breathing Đừng bao giờ cho rằng cuộc đấu đã kết thúc khi tôi vẫn còn hơi thở Racing to the moonlight and I'm speeding Tôi đang chạy đua đến tận mặt trăng và tôi vẫn đang tăng tốc I'm headed to the stars, ready to go far Tôi hướng đến những vì sao và sẵn sàng đi thật xa I'm star walking Tôi như một vì sao đang dạo quanh Don't ever say it's over if I'm breathing Đừng bao giờ cho rằng cuộc đấu đã kết thúc khi tôi vẫn còn hơi thở Racing to the moonlight and I'm speeding Tôi đang chạy đua đến tận mặt trăng và tôi vẫn đang tăng tốc I'm headed to the stars, ready to go far Tôi hướng đến những vì sao và sẵn sàng đi thật xa I'm star walking (I'm star walking) Tôi như một vì sao đang dạo quanh Been that nigga since I came out my mama (Woo) Từ khi sinh ra tôi đã là một gã da đen rồi Thanking God Daddy never wore a condom (Woo) Tạ ơn Chúa Bố đã không bao giờ dùng tới bao cao su Prove them wrong every time 'til it's normal Phải chứng minh rằng họ đã sai cho đến khi mọi chuyện diễn ra như bình thường Why worship legends when you know that you can join them? Tại sao phải tôn thời những huyền thoại khi bạn biết rằng bạn cũng có thể là một trong số đó Th-These niggas don't like me, they don't like me Những người này không thích tôi, họ không hề thích tôi Likely, they wanna fight me Kiểu như họ luôn muốn chiến đấu với tôi Come on, try it out, try me Lại đây nào, thử đấu cùng tôi xem sao They put me down, but I never cried out, "Why me?" Họ hạ bệ tôi, nhưng chưa bao giờ tôi hét lên "Tại sao lại là tôi?" Word from the wise, don't put worth inside a nigga that ain't try Trích lời của một nhà thông thái, đừng bao giờ đặt giá trị lên một kẻ không biết cố gắng They said I wouldn't make it out alive Họ cho rằng tôi sẽ không thể sống sót They told me I would never see the rise Họ cho rằng tôi sẽ không phát triển được That's why I gotta kill them every time Đó là lý do tại sao tôi luôn phải giết chết họ Gotta watch them bleed, too Và phải xem họ đổ máu nữa Don't ever say it's over if I'm breathing Đừng bao giờ cho rằng cuộc đấu đã kết thúc khi tôi vẫn còn hơi thở Racing to the moonlight and I'm speeding Tôi đang chạy đua đến tận mặt trăng và tôi vẫn đang tăng tốc I'm headed to the stars, ready to go far Tôi hướng đến những vì sao và sẵn sàng đi thật xa I'm star walking Tôi như một vì sao đang dạo quanh Don't ever say it's over if I'm breathing Đừng bao giờ cho rằng cuộc đấu đã kết thúc khi tôi vẫn còn hơi thở Racing to the moonlight and I'm speeding Tôi đang chạy đua đến tận mặt trăng và tôi vẫn đang tăng tốc I'm headed to the stars, ready to go far Tôi hướng đến những vì sao và sẵn sàng đi thật xa I'm star walking (I'm star walking) Tôi như một vì sao đang dạo quanh Don't ever say it's over if I'm breathing Đừng bao giờ cho rằng cuộc đấu đã kết thúc khi tôi vẫn còn hơi thở Racing to the moonlight and I'm speeding Tôi đang chạy đua đến tận mặt trăng và tôi vẫn đang tăng tốc I'm headed to the stars, ready to go far Tôi hướng đến những vì sao và sẵn sàng đi thật xa I'm star walking Tôi như một vì sao đang dạo quanh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Star Walking

Lil Nas X

Lil Nas X

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Lil Nas X is an American rapper, singer, and songwriter. 

He rose to prominence with the release of his country rap single "Old Town Road", which first achieved viral popularity on the social media app TikTok in early 2019 before climbing music charts internationally and becoming diamond certified by November of that same year.

"Old Town Road" spent nineteen weeks atop the US Billboard Hot 100 chart, becoming the longest-running number-one song since the chart debuted in 1958. Several remixes of the song were released, the most popular of which featured country singer Billy Ray Cyrus. Nas X came out as gay while "Old Town Road" was atop the Hot 100, becoming the only artist to do so while having a number-one record. Following the success of "Old Town Road", Nas X released his debut EP, titled 7, which spawned two further singles⁠, with "Panini" peaking at number 5 on the Hot 100 and "Rodeo" peaking at number 22.

Nas X was the most-nominated male artist at the 62nd Annual Grammy Awards, where he ultimately won awards for Best Music Video and Best Pop Duo/Group Performance. "Old Town Road" earned him two MTV Video Music Awards including Song of the Year; the American Music Award for Favorite Rap/Hip Hop Song; and Nas X is the first and only openly LGBTQ artist to win a Country Music Association award. Time named him as one of the 25 most influential people on the Internet in 2019, and he was named on the Forbes 30 under 30 list in 2020.

Xem thêm
Bình luận