WESTLIFE

Band

Quan tâm

Video mới nhất

Against All Odds

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Against All Odds. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

How can I just let you walk away
Làm sao mà anh có thể để cho em ra đi
Just let you leave without a trace
Để em ra đi không một dấu vết
When I'm standing taking every breath with you, ooohhh
Khi anh đứng cạnh em cùng chung nhịp thở
You're the only one who really knew me at all
Em là người duy nhất hiểu anh rõ nhất
How can you just walk away from me
Làm sao em có thể bỏ anh mà đi
When all I can do is watch you leave
Khi mà tất cả những gì anh có thể làm là nhìn em đi
Cause we shared the laughter and the pain
Vì chúng ta đã từng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn
And even shared the tears
Và chia sẻ cả nước mắt
You're the only one who really knew me at all
Em là người duy nhất hiểu rõ anh
So take a look at me now
Vì vậy hãy nhìn anh nào
There's just an empty space
Nó chỉ còn là một khoảng không trống trải
There's nothing left here to remind me
Không còn gì để lại để có thể nhắc nhở anh
Just the memory of your face
Chỉ là kỷ niệm về gương mặt em
So take a look at me now
Hãy nhìn anh nào
There's just an empty space
Chỉ còn là khoảng không trống trải
If you're coming back to me it's against all odds
Nếu em trở về với anh, đó là điều thần kỳ
And that's what I've got to face
Và đó là tất cả những gì anh phải đối mặt
I wish I could just make you turn around
Anh ước gì anh có thể làm em quay lại
Turn around and see me cry
Quay lại và thấy anh khóc
There's so much I need to say to you
Có nhiều điều anh phải nói với em
So many reasons why
Nhiều lí do
You're the only one who really knew me at all
Em là người duy nhất hiểu được anh
So take a look at me now
Vì vậy hãy nhìn anh nào
There's just an empty space
Nó chỉ còn là một khoảng không trống trải
There's nothing left here to remind me
Không còn gì để lại để có thể nhắc nhở anh
Just the memory of your face
Chỉ là kỷ niệm về gương mặt em
So take a look at me now
Hãy nhìn anh nào
So there's just an empty space
Chỉ còn là khoảng không trống trải
But to wait for you is all I can do
Anh chỉ có thể làm là đợi chờ em
When that's what I've got to face
Khi đó là tất cả những gì anh phải đối diện
Take a good look at me now
Hãy nhìn thật kỹ anh nào
Cause I'll be standing here
Vì anh sẽ ngồi đây
And you coming back to me is against all odds
Nếu em trở về với anh thì đó là điều thần kỳ
And that's the chance I've got to take
Và đó là cơ hội mà anh phải nắm bắt lấy
Ooh, Take a look at me now
Hãy nhìn anh đi nào
Take a look at me now
Hãy nhìn anh đi nào

Album mới nhất

BÀI HÁT TRONG ALBUM

TIỂU SỬ CỦA WESTLIFE

Westlife were an Irish boy band, formed in July 1998 and disbanded in June 2012. Originally signed by Simon Cowell and managed by Louis Walsh, the group's final line-up consisted of Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, and Shane Filan. Brian McFadden was a member from July 1998 until his departure in March 2004.

Westlife sold over 50 million records worldwide, a total that included studio albums, singles, video releases, and compilation albums.[1] The group accumulated 14 number-one singles in the United Kingdom. They achieved a total of 26 UK top ten singles over their 14-year career. In 2012, the Official Charts Company listed Westlife 34th amongst the biggest-selling singles artists in British music history.[2] Despite their success worldwide, Westlife never managed to break into the U.S. market, achieving only one hit single in 2000, "Swear It Again".

Based on BPI certifications, the group have 11.1 million albums and 6.8 million singles in the UK.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày hoạt động: 2007-01-01

Quốc tịch: United States

Số lượng thành viên: 2