Yêu thích
Xem thêm
We were good, we were gold Đôi ta từng hạnh phúc, từng là cặp đôi vàng Kinda dream that can't be sold Là một giấc mơ vô giá We were right 'til we weren't Đôi ta từng đúng cho đến khi mọi thứ là sai Built a home and watched it burn Cùng xây tổ ấm rồi nhìn nó cháy tàn Mm, I didn't wanna leave you Tôi chẳng muốn phải xa rời anh I didn't wanna lie Tôi chẳng thể tự dối lòng được nữa Started to cry, but then remembered I Tôi đã muốn bật khóc nhưng chợt nhớ ra rằng I can buy myself flowers Tôi có thể tự mua hoa cho mình Write my name in the sand Có thể tự khắc tên mình trên cát Talk to myself for hours Có thể dành hàng giờ trò chuyện với bản thân Say things you don't understand Tâm sự những điều mà anh chẳng thể hiểu nổi I can take myself dancing Tôi cũng có thể tự mình khiêu vũ And I can hold my own hand Tự nắm lấy bàn tay của mình Yeah, I can love me better than you can Đúng vậy, tôi có thể tự yêu bản thân mình tốt hơn cả anh Can love me better Tôi yêu bản thân mình còn tốt hơn I can love me better, baby Anh à, tôi có thể tự yêu lấy bản thân mình tốt hơn nữa Can love me better Tôi có thể yêu bản thân mình còn tốt hơn I can love me better, baby Anh à, tôi có thể tự yêu lấy bản thân mình tốt hơn nữa Paint my nails cherry red Sơn bộ móng màu đỏ cherry Match the roses that you left Cùng màu với đóa hoa hồng anh để lại No remorse, no regret Chẳng buồn đau, cũng không còn tiếc nuối I forgive every word you said Tôi bỏ qua tất thảy những lời anh từng nói Ooh, I didn't wanna leave you Tôi chẳng muốn phải xa rời anh I didn't wanna lie Tôi chẳng thể tự dối lòng được nữa Started to cry, but then remembered I Tôi đã muốn bật khóc nhưng chợt nhớ ra rằng I can buy myself flowers Tôi có thể tự mua hoa cho mình Write my name in the sand Có thể tự khắc tên mình trên cát Talk to myself for hours Có thể dành hàng giờ trò chuyện với bản thân Say things you don't understand Tâm sự những điều mà anh chẳng thể hiểu nổi I can take myself dancing, yeah Tôi cũng có thể tự mình khiêu vũ I can hold my own hand Tự nắm lấy bàn tay của mình Yeah, I can love me better than you can Đúng vậy, tôi có thể tự yêu bản thân mình tốt hơn cả anh Can love me better Tôi yêu bản thân mình còn tốt hơn I can love me better, baby Anh à, tôi có thể tự yêu lấy bản thân mình tốt hơn nữa Can love me better Tôi có thể yêu bản thân mình còn tốt hơn I can love me better, baby Anh à, tôi có thể tự yêu lấy bản thân mình tốt hơn nữa Can love me better Tôi có thể yêu bản thân mình còn tốt hơn I can love me better, baby Anh à, tôi có thể tự yêu lấy bản thân mình tốt hơn nữa Can love me better Tôi có thể yêu bản thân mình còn tốt hơn Oh, I Oh, tôi... I didn't wanna leave you Tôi chẳng muốn phải xa rời anh I didn't wanna fight Tôi chẳng muốn ta tranh cãi Started to cry, but then remembered I Tôi đã muốn bật khóc nhưng chợt nhớ ra rằng I can buy myself flowers (oh) Tôi có thể tự mua hoa cho mình Write my name in the sand (mm) Có thể tự khắc tên mình trên cát Talk to myself for hours (mm) Có thể dành hàng giờ trò chuyện với bản thân Say things you don't understand (you never will) Tâm sự những điều mà anh chẳng thể hiểu nổi (chẳng đời nào) I can take myself dancing, yeah Tôi cũng có thể tự mình khiêu vũ I can hold my own hand Tự nắm lấy bàn tay của mình Yeah, I can love me better than you can Anh à, tôi có thể tự yêu lấy bản thân mình tốt hơn nữa Can love me better Tôi có thể yêu bản thân mình còn tốt hơn I can love me better, baby Anh à, tôi có thể tự yêu lấy bản thân mình tốt hơn nữa Can love me better Tôi có thể yêu bản thân mình còn tốt hơn I can love me better, baby Anh à, tôi có thể tự yêu lấy bản thân mình tốt hơn nữa Can love me better Tôi có thể yêu bản thân mình còn tốt hơn I can love me better, baby Anh à, tôi có thể tự yêu lấy bản thân mình tốt hơn nữa Can love me better Tôi có thể yêu bản thân mình còn tốt hơn Oh, I Oh, tôi...

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.