Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Another summer day Thêm một ngày hè nữa Has come and gone away Đã lại đến và đi In Paris and Rome Ở Pari và Rome I want to go home Nhưng anh muốn về nhà Mmmmmm Mmmmmm Maybe surrounded by Cho dù được vây quanh A million people I Bởi hàng triệu người, anh Still feel all alone Vẫn cảm thấy cô đơn I just want to go home Và anh chỉ muốn về nhà Oh I miss you, you know Anh nhớ em, em biết không And I've been keeping all the letters Và anh vẫn luôn giữ tất cả những lá thư That I wrote to you Anh đã viết cho em Each one a line or two Mỗi lá chỉ một vài dòng I'm fine, baby, how are you Anh vẫn ổn, còn em yêu thì sao Well I would send them but Anh từng định gửi chúng đi I know it's that it's just not enough Nhưng anh biết rằng bấy nhiêu thôi là chưa đủ The words were cold and flat Những câu từ thật lạnh lẽo và trống trải And you deserve more, than that Và em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế Another aeroplane Trên một chiếc máy bay khác Another sunny place Với một nơi đầy nắng ấm I'm lucky, I know Anh biết mình thật may mắn But I want to go home Nhưng anh chỉ muốn về nhà I've got to go home Anh cần phải về nhà Let me go home Hãy để anh quay trở về I'm just to far Anh đã đi quá xa From where you are So với em I've got to come home Và anh cần phải trở về nhà Let me come home Hãy để anh quay trở về I've had my run Anh đã theo đuổi những ước mơ của mình Baby I'm done Và em yêu anh đã thành công I want to come home Anh muốn quay trở về And I feel just like Và anh cảm thấy I'm living someone else's life Mình như đang sống cuộc sống của một người khác It's like I just stepped outside Giống như anh đã bị đẩy ra ngoài When everything was going right Khi mà mọi thứ vẫn đang diễn ra And I know just why you could not come along with me Và anh biết vì sao em không thể bước đi cùng anh 'Cause this was not your dream Bởi đó không phải là mơ ước của em But you always believed in me Nhưng em vẫn luôn tin tưởng nơi anh Another winter day Thêm một ngày đông giá rét Has come and gone away Đã lại đến và đi In either Paris and Rome Không phải ở Pari hay Rome And I want to go home Và anh thực sự muốn về nhà I miss you, you know Anh nhớ em nhiều, em biết không Let me go home Hãy để anh quay trở về I've had my run Anh đã theo đuổi những ước mơ của mình Baby I'm done Và em yêu anh đã thành công I want to go home Anh muốn quay trở về Let me go home Hãy để anh quay trở về It'll all be alright Rồi mọi chuyện sẽ ổn I'll be home tonight Anh sẽ ở nhà tối nay I'm coming back home Và anh đang trở về nhà

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.