Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Remember when, Nhớ ngày nào I was young and so were you Khi anh và em đều còn trẻ And time stood still, Và thời gian như ngưng lại And love was all we knew. Và tình yêu là tất cả những gì ta biết đến You were the first, Em là mối tình đầu tiên So was I, và anh cũng thế We made love and then you cried. Ta yêu nhau và rồi em bật khóc Remember when Anh vẫn còn nhớ... Remember when, Nhớ về ngày ấy We vowed the vows and walked the walk Khi chúng ta hẹn ước sẽ cùng nhau đi đến cuối đường đời Gave our hearts, Trao nhau con tim, Made the start, tạo sự khởi đầu, It was hard. và đó là khoảng thời gian khó khăn We lived and learned, Chúng ta đã sống và học hỏi, Life threw curves. cuộc sống đã đẩy ta vào những thăng trầm There was joy, there was hurt. Có hạnh phúc, có nỗi đau Remember when Anh vẫn còn nhớ Remember when, Nhớ khi Old ones died and new were born Một sinh mệnh ra đi và một sinh linh mới ra đời And life was changed, Và cuộc sống lại đổi thay, Disassembled, Chia cắt Rearranged. Rồi hàn gắn, We came together, Đôi ta đã đến với nhau Fell apart. rồi rời xa nhau And broke each other's hearts. Và ta đã làm tan vỡ trái tim nhau Remember when Anh vẫn còn nhớ Remember when, Nhớ ngày nào The sound of little feet, Âm thanh của đôi chân nhỏ Was the music, là tiếng nhạc We danced to week to week Chúng ta khiêu vũ hàng tuần Brought back the love, Gợi lại tình yêu, We found trust, ta tìm thấy niềm tin Vowed we'd never give it up. Và thề rằng sẽ chẳng từ bỏ thêm lần nào nữa Remember when Nhớ sao ngày ấy... Remember when, Nhớ ngày nào Thirty seemed so old? Ta nghĩ 30 tuổi đã trông thật già Now lookin' back, Để bây giờ nhìn lại It's just a steppin' stone, Nó chỉ như một bước đệm mà thôi To where we are, Để đến nơi ta muốn đến, Where we've been, Nơi thuộc về đôi ta Said we'd do it all again. Và nói rằng ta hãy làm tất cả một lần nữa nhé Remember when Anh vẫn còn nhớ... Remember when, Nhớ khi ấy We said when we turned gray, Chúng ta tự nhủ rằng lúc mái tóc đã ngả màu When the children, Khi lũ trẻ Grow up, Lớn lên And move away, Và đi xa mãi We won't be sad, we'll be glad, Chúng ta sẽ không buồn, chúng ta sẽ hài lòng nhé For all the life we've had Cho cả cuộc đời ta đã trải qua And we'll remember when. Và đôi mình sẽ nhớ mãi về ngày xưa ấy Remember when Nhớ mãi về ngày xưa ấy Remember, Nhớ về When Ngày xưa ấy

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.