Yêu thích
Xem thêm
Get her name and get her number Biết được tên em, có được số của em Find out all of the things that we have in common Tìm hiểu tất cả những điểm chung đôi ta có Never all the differences, oh, yeah Mà chẳng để ý những khác biệt Meet her parents, meet her brother Gặp gỡ bố mẹ, chào hỏi anh trai em Then she starts sleeping over the crib on weekends Sau đó em bắt đầu ngủ lại tại căn hộ của anh vào cuối tuần Like a real relationship, oh, no Như một đôi tình nhân thật sự For me, the stars are aligning Đối với tôi, đây như định mệnh sắp đặt But for her, it's bad timing Nhưng với em, đây là sai thời điểm So she just can't be mine Vậy nên em chẳng thể thuộc về tôi I don't think that I like her anymore Tôi không nghĩ mình còn yêu em nữa Girls are all the same Cô gái nào cũng giống nhau cả thôi All they wanna do is break my heart, my heart (Oh-oh) Họ chỉ muốn làm tan nát trái tim tôi I don't think that I like her anymore Tôi không nghĩ mình còn yêu em được nữa Girls are all the same Cô gái nào cũng giống nhau cả thôi They just wanna see me fall apart, apart (Oh-oh) Họ chỉ muốn thấy tôi vỡ vụn So I hook up on a rebound Vậy nên tôi hạ quyết tâm vực dậy And I say that I'm gonna be single for life Và nói rằng mình sẽ sống độc thân suốt đời But she's so pretty and nice (Pretty and nice) Nhưng em thật xinh đẹp và tốt bụng So I made just one exception Nên em là ngoại lệ duy nhất của tôi But I find out eventually I'm not her type Nhưng hóa ra cuối cùng tôi chẳng phải mẫu người em thích Baby, that's the reason why, that Em à, đó là nguyên do tại sao For me, the stars are aligning Đối với tôi thì như định mệnh đã sắp đặt But for her, it's bad timing Nhưng với em thì sai thời điểm So she just can't be mine Vậy nên em chẳng thể thuộc về tôi I don't think that I like her anymore (Yeah) Tôi không nghĩ mình còn yêu em nữa Girls are all the same Cô gái nào cũng giống nhau cả thôi All they wanna do is break my heart, my heart (Oh-oh) Họ chỉ muốn làm tan nát trái tim tôi I don't think that I like her anymore (No) Tôi không nghĩ mình còn yêu em được nữa Girls are all the same Cô gái nào cũng giống nhau cả thôi They just wanna see me fall apart, apart (Oh-oh) Họ chỉ muốn thấy tôi vỡ vụn I'm trying not to be bitter Anh cố gắng để không giữ đắng cay But damn it, I'll miss her Nhưng anh sẽ nhớ em phát điên lên mất 'Cause she's one of a kind (One of a kind) Bởi em là người duy nhất trên đời For me, the stars are aligning Đối với tôi thì như định mệnh đã sắp đặt But for her, it's bad timing Nhưng với em thì sai thời điểm So she just can't be mine Vậy rồi em không thuộc về tôi I don't think that I like her anymore Tôi không nghĩ mình còn yêu em nữa Girls are all the same Cô gái nào cũng giống nhau cả thôi All they wanna do is break my heart, my heart (Oh-oh) Họ chỉ muốn làm tan nát trái tim tôi I don't think that I like her anymore Tôi không nghĩ mình còn yêu em được nữa Girls are all the same Cô gái nào cũng giống nhau cả thôi They just wanna see me fall apart, apart (Oh-oh) Họ chỉ muốn thấy tôi vỡ vụn Then we fall, we fall, fall, fall apart now Vậy nên chúng ta cũng đã vỡ tan I don't think that I like her anymore Tôi không nghĩ mình còn yêu em được nữa Girls are all the same Cô gái nào cũng giống nhau cả thôi They just wanna see me fall apart, apart (Oh-oh) Họ chỉ muốn thấy tôi vỡ vụn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

I Don't Think That I Like Her

Charlie Puth

Charlie Puth

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Charles Otto "Charlie" Puth, Jr. (/puːθ/; born December 2, 1991) is an American singer, songwriter, arranger, and record producer. Puth gained popularity virally by posting his work to YouTube. Puth released two extended plays, The Otto Tunes (2010) and Ego (2013), as an independent artist. In 2015, he signed with Atlantic Records and released his debut single "Marvin Gaye", which features guest vocals from Meghan Trainor. The single has been certified 2× Platinum in Australia, topped the charts in New Zealand, Ireland, and the United Kingdom, and peaked at number 21 on the US Billboard Hot 100. Puth wrote, co-produced, and was featured on a song with Wiz Khalifa, "See You Again", included in the Furious 7 soundtrack as a tribute to the late Paul Walker. On May 1, 2015, Puth released an EP, Some Type of Love. The pre-order for Puth's debut studio album Nine Track Mind started on August 20, 2015 along with the second single One Call Away, and the album was released on January 29, 2016.

Xem thêm
Bình luận