WESTLIFE

Band

Quan tâm

Video mới nhất

Us Against the World

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Us Against the World. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

You and I, we've been at it so long
Em và anh, chúng ta đã chịu tình cảnh này quá lâu rồi
I still got the strongest fire
Trong anh vẫn giữ được ngọn lửa cháy mãnh liệt
You and I, we still know how to talk
Em và anh, chúng ta vẫn biết cách thấu hiểu nhau ra sao
Know how to walk that wire
Biết cách vượt qua mọi khó khăn
Sometimes I feel like
Đôi lúc anh cảm thấy như
The world is against me
Thế giới đang quay lưng lại với mình
The sound of your voice, baby
Giọng nói thân thương của em, em yêu
That's what saves me
Chính là thứ đã cứu lấy anh
When we're together I feel so invincible
Khi chúng ta bên nhau, anh cảm thấy không thể bị đánh bại
Cause it's us against the world
Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
You and me against them all
Anh và em cùng đối mặt với tất cả
If you listen to these words
Nếu em lắng nghe được những lời này
Know that we are standing tall
Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào
I don't ever see the day that
Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà
I won't catch you when you fall
Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã
Cause it's us against the world tonight
Vì đêm nay chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới này
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Against the world
Đối mặt với cả thế giới
There'll be days
Sẽ có những ngày
We'll be on different sides but
Chúng ta sẽ đối mặt với nhau nhưng
That doesn't last too long
Điều đó sẽ không kéo dài được lâu đâu
We find ways to get it on track
Chúng ta sẽ tìm cách để mọi thứ trở lại đúng hướng
And know how to turn back on
Và biết cách để quay trở lại
Sometimes I feel
Đôi lúc anh cảm thấy
I can't keep it together
Anh không thể giữ bình tĩnh
Then you hold me close
Nhưng em đã giữ anh thật chặt
And you make it better
Và em làm mọi chuyện tốt đẹp hơn
When I'm with you
Khi anh ở cạnh em
I can feel so unbreakable
Anh cảm thấy mình sẽ không bao giờ gục ngã
Cause it's us against the world
Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
You and me against them all
Anh và em cùng đối mặt với tất cả
If you listen to these words
Nếu em lắng nghe được những lời này
Know that we are standing tall
Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào
I don't ever see the day that
Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà
I won't catch you when you fall
Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã
Cause it's us against the world tonight
Bởi vì đêm nay chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
We're not gonna break
Đôi ta sẽ không bao giờ chia lìa
Cause we both still believe
Vì chúng ta vẫn cùng tin rằng
We know what we've got
Chúng ta biết mình đã đạt được những gì
And we've got what we need alright
Và ta đã có những gì mình cần
We're doing something right
Ta đang làm những gì mình cho là đúng đắn
Cause it's us against the world
Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
You and me against them all
Anh và em cùng đối mặt với tất cả
If you listen to these words
Nếu em lắng nghe được những lời này
Know that we are standing tall
Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào
I don't ever see the day that
Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà
I won't catch you when you fall
Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã
Cause it's us against the world
Bởi vì chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
You and me against them all
Anh và em cùng đối mặt với tất cả
If you listen to these words
Nếu em lắng nghe được những lời này
Know that we are standing tall
Hãy biết rằng chúng ta rất đáng tự hào
I don't ever see the day that
Anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mà
I won't catch you when you fall
Anh sẽ không đỡ lấy em khi em gục ngã
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Yeah it's Us against the world, baby
Em yêu, chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Tonight
Đêm nay
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới
Against the world
Đối mặt với cả thế giới
Us against the world
Chúng ta cùng đối mặt với cả thế giới

Album mới nhất

TIỂU SỬ CỦA WESTLIFE

Westlife were an Irish boy band, formed in July 1998 and disbanded in June 2012. Originally signed by Simon Cowell and managed by Louis Walsh, the group's final line-up consisted of Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, and Shane Filan. Brian McFadden was a member from July 1998 until his departure in March 2004.

Westlife sold over 50 million records worldwide, a total that included studio albums, singles, video releases, and compilation albums.[1] The group accumulated 14 number-one singles in the United Kingdom. They achieved a total of 26 UK top ten singles over their 14-year career. In 2012, the Official Charts Company listed Westlife 34th amongst the biggest-selling singles artists in British music history.[2] Despite their success worldwide, Westlife never managed to break into the U.S. market, achieving only one hit single in 2000, "Swear It Again".

Based on BPI certifications, the group have 11.1 million albums and 6.8 million singles in the UK.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày hoạt động: 2007-01-01

Quốc tịch: United States

Số lượng thành viên: 2