I Lay My Love On You

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát I Lay My Love On You. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

Just a smile and the rain is gone
Chỉ một nụ cười và cơn mưa đã tạnh
Can hardly believe it (yeah)
Thật khó để anh tin điều này
There's an angel standing next to me
Có một thiên thần đang đứng ngay bên cạnh anh
Reaching for my heart
Và chạm đến trái tim anh
Just a smile and there's no way back
Chỉ một nụ cười mà làm anh quên cả lối về
Can hardly believe it (yeah)
Thật khó để anh tin đây là sự thật
But there's an angel calling me
Nhưng có một thiên thần đang khẽ gọi tên anh
Reaching for my heart
Chạm đến trái tim anh
I know, that I'll be OK now
Anh biết rằng mình sẽ ổn ngay thôi
This time it's real
Phút giây này đó là thật
I lay my love on you
Anh dành trọn tình yêu của mình cho em
It's all I wanna do
Đó là tất cả những gì anh muốn làm
Every time I breathe I fell brand new
Mỗi phút giây, anh đều cảm thấy hoàn toàn mới
You open up my heart
Em đã mở cửa trái tim anh
Show me all your love, and walk right through
Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lẻ phải
As I lay my love on you
Vì vậy anh dành trọn tình yêu của mình cho em
I was lost in a lonely place
Anh đã từng lạc lối trong sự cô đơn
Could hardly believe it (yeah)
Thật khó để có thể tin là như vậy
Holding on to yesterday
Anh cứ ôm mãi quá khứ của ngày hôm qua
Far, far too long
Đã trôi đi xa lắm rồi
Now I believe it's OK 'cause
Nhưng giờ anh tin mọi thứ đã trở nên tốt đẹp
This time it's real
Phút giây này đó là thật
I lay my love on you
Anh dành trọn tình yêu của mình cho em
It's all I wanna do
Đó là tất cả những gì anh muốn làm
Every time I breathe I fell brand new
Mỗi phút giây, anh đều cảm thấy hoàn toàn mới
You open up my heart
Em đã mở cửa trái tim anh
Show me all your love, and walk right through
Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lẻ phải
As I lay my love on u
Vì vậy anh dành trọn tình yêu của mình cho em
I never knew that love could feel so good
Anh chưa bao giờ biết rằng tình yêu lại tuyệt đến thế
Like a once in lifetime
Chỉ một lần trong đời
You change my world
Em đã thay đổi thế giới của anh
I lay my love on u
Anh dành trọn tình yêu của mình cho em
You make me fell brand new
Em khiến anh cảm thấy thật mới mẻ
Show me all your love, and walk right through
Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lẻ phải
As I lay my love on you
Vì vậy anh dành trọn tình yêu của mình cho em
It's all I wanna do
Đó là tất cả những gì anh muốn làm
Every time I breathe I fell brand new
Mỗi phút giây, anh đều cảm thấy hoàn toàn mới
You open up my heart
Em đã mở cửa trái tim anh
Show me all your love, and walk right through
Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lại ra đi
Cause I lay my love on u
Anh dành trọn tình yêu của mình cho em
You make me fell brand new
Em khiến anh cảm thấy thật mới mẻ
Show me all your love, and walk right through
Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lại ra đi
As I lay my love on u
Anh dành trọn tình yêu của mình cho em