Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Just a smile and the rain is gone Chỉ một nụ cười và cơn mưa đã tạnh Can hardly believe it (yeah) Thật khó để anh tin điều này There's an angel standing next to me Có một thiên thần đang đứng ngay bên cạnh anh Reaching for my heart Và chạm đến trái tim anh Just a smile and there's no way back Chỉ một nụ cười mà làm anh quên cả lối về Can hardly believe it (yeah) Thật khó để anh tin đây là sự thật But there's an angel calling me Nhưng có một thiên thần đang khẽ gọi tên anh Reaching for my heart Chạm đến trái tim anh I know, that I'll be OK now Anh biết rằng mình sẽ ổn ngay thôi This time it's real Phút giây này đó là thật I lay my love on you Anh dành trọn tình yêu của mình cho em It's all I wanna do Đó là tất cả những gì anh muốn làm Every time I breathe I fell brand new Mỗi phút giây, anh đều cảm thấy hoàn toàn mới You open up my heart Em đã mở cửa trái tim anh Show me all your love, and walk right through Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lẻ phải As I lay my love on you Vì vậy anh dành trọn tình yêu của mình cho em I was lost in a lonely place Anh đã từng lạc lối trong sự cô đơn Could hardly believe it (yeah) Thật khó để có thể tin là như vậy Holding on to yesterday Anh cứ ôm mãi quá khứ của ngày hôm qua Far, far too long Đã trôi đi xa lắm rồi Now I believe it's OK 'cause Nhưng giờ anh tin mọi thứ đã trở nên tốt đẹp This time it's real Phút giây này đó là thật I lay my love on you Anh dành trọn tình yêu của mình cho em It's all I wanna do Đó là tất cả những gì anh muốn làm Every time I breathe I fell brand new Mỗi phút giây, anh đều cảm thấy hoàn toàn mới You open up my heart Em đã mở cửa trái tim anh Show me all your love, and walk right through Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lẻ phải As I lay my love on u Vì vậy anh dành trọn tình yêu của mình cho em I never knew that love could feel so good Anh chưa bao giờ biết rằng tình yêu lại tuyệt đến thế Like a once in lifetime Chỉ một lần trong đời You change my world Em đã thay đổi thế giới của anh I lay my love on u Anh dành trọn tình yêu của mình cho em You make me fell brand new Em khiến anh cảm thấy thật mới mẻ Show me all your love, and walk right through Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lẻ phải As I lay my love on you Vì vậy anh dành trọn tình yêu của mình cho em It's all I wanna do Đó là tất cả những gì anh muốn làm Every time I breathe I fell brand new Mỗi phút giây, anh đều cảm thấy hoàn toàn mới You open up my heart Em đã mở cửa trái tim anh Show me all your love, and walk right through Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lại ra đi Cause I lay my love on u Anh dành trọn tình yêu của mình cho em You make me fell brand new Em khiến anh cảm thấy thật mới mẻ Show me all your love, and walk right through Cho anh thấy tất cả tình yêu của em, và lại ra đi As I lay my love on u Anh dành trọn tình yêu của mình cho em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.