Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I didn't mean to let you down Anh không có ý làm em thất vọng You have to belive it Em hãy tin vào điều đó I don't know what went through my mind Anh không biết đã suy nghĩ điều gì But now I can see Nhưng bây giờ anh đã hiểu That I waited too long Rằng anh đã chờ đợi quá lâu To tell you how much it matters Để nói cho em biết điều đó quan trọng đến thế nào Just to be right here with you Chỉ để ở đây với em ngay lúc này But I couldn't think of anything better Nhưng anh không thể nghĩ đến điều gì tốt hơn I should have told you so Anh nên nói với em điều này Baby open your heart Em yêu, hãy mở rộng lòng mình Won't you give me a second chance Sao em không cho anh cơ hội thứ hai And I'll be here forever Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Open your heart Mở rộng lòng em Let me show you how much I care Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào And I will make you understand Và anh sẽ khiến em hiểu If you open your heart Nếu em mở rộng lòng mình To love me once again Để yêu anh một lần nữa. I'll try to make it up to you Anh sẽ cố gắng không làm em buồn nữa I want you to know Anh muốn em biết rằng Baby I swear that I'll be true Em yêu, anh thề là anh sẽ chung thuỷ And never let go Và không bao giờ bỏ đi If I waited too long Nếu anh đã chờ đợi quá lâu To tell you how much it matters Để nói cho em biết điều đó quan trọng đến thế nào Just to be right here with you Chỉ để ở đây với em ngay lúc này But I couldn't think of anything better Nhưng anh không thể nghĩ đến điều gì tốt hơn I should have told you so Anh nên nói với em điều này Baby open your heart Em yêu, hãy mở rộng lòng mình Won't you give me a second chance Sao em không cho anh cơ hội thứ hai And I'll be here forever Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Open your heart Mở rộng lòng em Let me show you how much I care Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào And I will make you understand Và anh sẽ khiến em hiểu If you open your heart Nếu em mở rộng lòng mình To love me once again Để yêu anh một lần nữa. We could relive this pain and sorrow Chúng ta có thể nhớ lại nỗi đau này But we better do it in time Nhưng sẽ tốt hơn khi chúng ta làm việc ấy đúng lúc Start over here and save tomorrow Hãy bắt đầu lại ở đây và nắm lấy tương lai I wanna make you mine Anh muốn em là của anh Open your heart with a chance Mở rộng lòng em với một cơ hội And I'll be here forever Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Open your heart and I'll care Mở rộng lòng em và anh sẽ quan tâm em And I will make you understand Và anh sẽ khiến em hiểu Oh baby Em yêu If you open your heart Nếu em mở rộng lòng mình To love me once again Để yêu anh một lần nữa Baby open your heart Em yêu hãy mở rộng lòng mình Won't you give me a second chance Sao em không cho anh cơ hội thứ hai And I'll be here forever Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Open your heart Mở rộng lòng em Let me show you how much I care Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào And I will make you understand Và anh sẽ khiến em hiểu If you open your heart Nếu em mở rộng lòng mình To love me once again Để yêu anh một lần nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.