Open Your Heart

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Open Your Heart. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

I didn't mean to let you down
Anh không có ý làm em thất vọng
You have to belive it
Em hãy tin vào điều đó
I don't know what went through my mind
Anh không biết đã suy nghĩ điều gì
But now I can see
Nhưng bây giờ anh đã hiểu
That I waited too long
Rằng anh đã chờ đợi quá lâu
To tell you how much it matters
Để nói cho em biết điều đó quan trọng đến thế nào
Just to be right here with you
Chỉ để ở đây với em ngay lúc này
But I couldn't think of anything better
Nhưng anh không thể nghĩ đến điều gì tốt hơn
I should have told you so
Anh nên nói với em điều này
Baby open your heart
Em yêu, hãy mở rộng lòng mình
Won't you give me a second chance
Sao em không cho anh cơ hội thứ hai
And I'll be here forever
Và anh sẽ ở bên em mãi mãi
Open your heart
Mở rộng lòng em
Let me show you how much I care
Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào
And I will make you understand
Và anh sẽ khiến em hiểu
If you open your heart
Nếu em mở rộng lòng mình
To love me once again
Để yêu anh một lần nữa.
I'll try to make it up to you
Anh sẽ cố gắng không làm em buồn nữa
I want you to know
Anh muốn em biết rằng
Baby I swear that I'll be true
Em yêu, anh thề là anh sẽ chung thuỷ
And never let go
Và không bao giờ bỏ đi
If I waited too long
Nếu anh đã chờ đợi quá lâu
To tell you how much it matters
Để nói cho em biết điều đó quan trọng đến thế nào
Just to be right here with you
Chỉ để ở đây với em ngay lúc này
But I couldn't think of anything better
Nhưng anh không thể nghĩ đến điều gì tốt hơn
I should have told you so
Anh nên nói với em điều này
Baby open your heart
Em yêu, hãy mở rộng lòng mình
Won't you give me a second chance
Sao em không cho anh cơ hội thứ hai
And I'll be here forever
Và anh sẽ ở bên em mãi mãi
Open your heart
Mở rộng lòng em
Let me show you how much I care
Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào
And I will make you understand
Và anh sẽ khiến em hiểu
If you open your heart
Nếu em mở rộng lòng mình
To love me once again
Để yêu anh một lần nữa.
We could relive this pain and sorrow
Chúng ta có thể nhớ lại nỗi đau này
But we better do it in time
Nhưng sẽ tốt hơn khi chúng ta làm việc ấy đúng lúc
Start over here and save tomorrow
Hãy bắt đầu lại ở đây và nắm lấy tương lai
I wanna make you mine
Anh muốn em là của anh
Open your heart with a chance
Mở rộng lòng em với một cơ hội
And I'll be here forever
Và anh sẽ ở bên em mãi mãi
Open your heart and I'll care
Mở rộng lòng em và anh sẽ quan tâm em
And I will make you understand
Và anh sẽ khiến em hiểu
Oh baby
Em yêu
If you open your heart
Nếu em mở rộng lòng mình
To love me once again
Để yêu anh một lần nữa
Baby open your heart
Em yêu hãy mở rộng lòng mình
Won't you give me a second chance
Sao em không cho anh cơ hội thứ hai
And I'll be here forever
Và anh sẽ ở bên em mãi mãi
Open your heart
Mở rộng lòng em
Let me show you how much I care
Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào
And I will make you understand
Và anh sẽ khiến em hiểu
If you open your heart
Nếu em mở rộng lòng mình
To love me once again
Để yêu anh một lần nữa