Yêu thích
Xem thêm
I didn't mean to let you down Anh không có ý làm em thất vọng You have to belive it Em hãy tin vào điều đó I don't know what went through my mind Anh không biết đã suy nghĩ điều gì But now I can see Nhưng bây giờ anh đã hiểu That I waited too long Rằng anh đã chờ đợi quá lâu To tell you how much it matters Để nói cho em biết điều đó quan trọng đến thế nào Just to be right here with you Chỉ để ở đây với em ngay lúc này But I couldn't think of anything better Nhưng anh không thể nghĩ đến điều gì tốt hơn I should have told you so Anh nên nói với em điều này Baby open your heart Em yêu, hãy mở rộng lòng mình Won't you give me a second chance Sao em không cho anh cơ hội thứ hai And I'll be here forever Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Open your heart Mở rộng lòng em Let me show you how much I care Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào And I will make you understand Và anh sẽ khiến em hiểu If you open your heart Nếu em mở rộng lòng mình To love me once again Để yêu anh một lần nữa. I'll try to make it up to you Anh sẽ cố gắng không làm em buồn nữa I want you to know Anh muốn em biết rằng Baby I swear that I'll be true Em yêu, anh thề là anh sẽ chung thuỷ And never let go Và không bao giờ bỏ đi If I waited too long Nếu anh đã chờ đợi quá lâu To tell you how much it matters Để nói cho em biết điều đó quan trọng đến thế nào Just to be right here with you Chỉ để ở đây với em ngay lúc này But I couldn't think of anything better Nhưng anh không thể nghĩ đến điều gì tốt hơn I should have told you so Anh nên nói với em điều này Baby open your heart Em yêu, hãy mở rộng lòng mình Won't you give me a second chance Sao em không cho anh cơ hội thứ hai And I'll be here forever Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Open your heart Mở rộng lòng em Let me show you how much I care Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào And I will make you understand Và anh sẽ khiến em hiểu If you open your heart Nếu em mở rộng lòng mình To love me once again Để yêu anh một lần nữa. We could relive this pain and sorrow Chúng ta có thể nhớ lại nỗi đau này But we better do it in time Nhưng sẽ tốt hơn khi chúng ta làm việc ấy đúng lúc Start over here and save tomorrow Hãy bắt đầu lại ở đây và nắm lấy tương lai I wanna make you mine Anh muốn em là của anh Open your heart with a chance Mở rộng lòng em với một cơ hội And I'll be here forever Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Open your heart and I'll care Mở rộng lòng em và anh sẽ quan tâm em And I will make you understand Và anh sẽ khiến em hiểu Oh baby Em yêu If you open your heart Nếu em mở rộng lòng mình To love me once again Để yêu anh một lần nữa Baby open your heart Em yêu hãy mở rộng lòng mình Won't you give me a second chance Sao em không cho anh cơ hội thứ hai And I'll be here forever Và anh sẽ ở bên em mãi mãi Open your heart Mở rộng lòng em Let me show you how much I care Để anh cho em thấy anh quan tâm đến em như thế nào And I will make you understand Và anh sẽ khiến em hiểu If you open your heart Nếu em mở rộng lòng mình To love me once again Để yêu anh một lần nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Open Your Heart

Westlife

Westlife

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Westlife were an Irish boy band, formed in July 1998 and disbanded in June 2012. Originally signed by Simon Cowell and managed by Louis Walsh, the group's final line-up consisted of Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, and Shane Filan. Brian McFadden was a member from July 1998 until his departure in March 2004.

Westlife sold over 50 million records worldwide, a total that included studio albums, singles, video releases, and compilation albums.[1] The group accumulated 14 number-one singles in the United Kingdom. They achieved a total of 26 UK top ten singles over their 14-year career. In 2012, the Official Charts Company listed Westlife 34th amongst the biggest-selling singles artists in British music history.[2] Despite their success worldwide, Westlife never managed to break into the U.S. market, achieving only one hit single in 2000, "Swear It Again".

Based on BPI certifications, the group have 11.1 million albums and 6.8 million singles in the UK.

Xem thêm
Bình luận