Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I have a dream, a song to sing Tôi có một giấc mơ, một bài ca để hát To help me cope with anything Giúp tôi đương đầu với mọi thứ If you see the wonder of a fairy tale Nếu bạn nhìn thấy điều kì diệu trong câu chuyện cổ tích You can take the future even if you fail Bạn có thể nắm vững lấy tương lai thậm chí khi bạn thất bại I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần Something good in everything I see Là điều gì đó tốt đẹp trong tất cả những gì tôi thấy I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần When I know the time is right for me Khi tôi biết thời điểm nào là cần thiết cho tôi I'll cross the stream - I have a dream Tôi sẽ vượt qua dòng đời nghiệt ngã - tôi có một giấc mơ I have a dream, a fantasy Tôi có một giấc mơ, một ảo tưởng To help me through reality Giúp tôi vượt qua được thực tại khó khăn And my destination makes it worth the while Và đích đến của tôi khiến cho điều ấy thật đáng giá Pushing through the darkness still another mile Vượt qua bóng tối để đến với những chặng đường mới I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần Something good in everything I see Là điều gì đó tốt đẹp trong tất cả những gì tôi thấy I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần When I know the time is right for me Khi tôi biết thời điểm nào là cần thiết cho tôi I'll cross the stream - I have a dream Tôi sẽ vượt qua dòng đời nghiệt ngã - tôi có một giấc mơ I have a dream, a song to sing Tôi có một giấc mơ, một bài ca để hát To help me cope with anything Giúp tôi đương đầu với mọi thứ If you see the wonder of a fairy tale Nếu bạn nhìn thấy điều kì diệu trong câu chuyện cổ tích You can take the future even if you fail Bạn có thể nắm vững lấy tương lai thậm chí khi bạn thất bại I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần Something good in everything I see Là điều gì đó tốt đẹp trong tất cả những gì tôi thấy I believe in angels Tôi tin vào những thiên thần When I know the time is right for me Khi tôi biết thời điểm nào là cần thiết cho tôi I'll cross the stream - I have a dream Tôi sẽ vượt qua dòng đời nghiệt ngã - tôi có một giấc mơ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.