Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When I am down and, Khi anh gục ngã, Oh my soul, so weary Và tâm hồn mệt mỏi When troubles come and my heart burdened be Khi anh rơi vào trở ngại và trái tim đè nặng chính mình Then, I am still and wait here in the silence Khi đó, anh đứng đây đợi chờ trong im lặng Until you come and sit awhile with me Cho đến khi em đến và ngồi bên anh You raise me up, Em nâng anh dậy, So I can stand on mountains Vì vậy anh có thể đứng trên đỉnh núi bao la You raise me up, Em nâng anh dậy, To walk on stormy seas Để anh có thể vượt qua bao sóng gió I am strong, Anh mạnh mẽ When I am on your shoulders Khi anh được dựa vào đôi vai em You raise me up... To more than I can be Em nâng đỡ anh...hơn cả chính anh You raise me up, Em nâng anh dậy, So I can stand on mountains Vì vậy anh có thể đứng trên đỉnh núi bao la You raise me up, Em nâng anh dậy, To walk on stormy seas Để anh có thể vượt qua bao sóng gió I am strong, Anh mạnh mẽ When I am on your shoulders Khi anh được dựa vào đôi vai em You raise me up... To more than I can be Em nâng đỡ anh...hơn cả chính anh You raise me up, Em nâng anh dậy, So I can stand on mountains Vì vậy anh có thể đứng trên đỉnh núi bao la You raise me up, Em nâng anh dậy, To walk on stormy seas Để anh có thể vượt qua bao sóng gió I am strong, Anh mạnh mẽ When I am on your shoulders Khi anh được dựa vào đôi vai em You raise me up... To more than I can be Em nâng đỡ anh...hơn cả chính anh You raise me up, Em nâng anh dậy, So I can stand on mountains Vì vậy anh có thể đứng trên đỉnh núi bao la You raise me up, Em nâng anh dậy, To walk on stormy seas Để anh có thể vượt qua bao sóng gió I am strong, Anh mạnh mẽ When I am on your shoulders Khi anh được dựa vào đôi vai em You raise me up... To more than I can be Em nâng đỡ anh...hơn cả chính anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.