Fly Me To The Moon

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Fly Me To The Moon. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

Fly me to the moon
Hãy đưa anh đến cung trăng
Let me play among those stars
Để anh nô đùa giữa những vì tinh tú
Let me see what spring is like
Để anh ngắm nhìn mùa xuân
On Jupiter and Mars
Nơi chốn Mộc tinh và Hỏa tinh
In other words
Hay nói cách khác
Hold my hand
Là hãy nắm lấy tay anh đi
In other words
Nói một cách khác nữa
Baby kiss me
Em hãy hôn anh đi
Fill my heart with song
Hãy để khúc ca đong đầy trái tim anh
Let me sing for ever more
Và để anh ngân vang mãi mãi về sau
You are all I long for
Em là tất cả những gì anh mong đợi
All I worship and adore
Tất cả những gì anh tôn thờ và yêu mến
In other words
Nói một cách khác
Please be true
Xin hãy chân thành
In other words
Một cách khác nữa
I love you
Là anh yêu em
Fill my heart with song
Hãy để khúc ca đong đầy trái tim anh
Let me sing for ever more
Và để anh ngân vang mãi mãi về sau
You are all I long for
Em là tất cả những gì anh mong đợi
All I worship and adore
Tất cả những gì anh tôn thờ và yêu mến
In other words
Nói cách khác
Please be true
Xin hãy chân thành
In other words
Hay nói theo cách khác nữa
In other words
Một cách khác nữa
I love...
Là anh yêu...
You
Em