WESTLIFE

Band

Quan tâm

Video mới nhất

Something Right

Thể loại: Nhạc PopTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Something Right. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

Never thought that I'd be so inspired
Chưa bao giờ anh nghĩ mình có nhiều cảm hứng đến vậy
Never thought that I'd find the higher truth
Chưa bao giờ nghĩ anh sẽ tìm ra một sự thật hơn thế
I believed that love was overrated
Anh tin rằng tình yêu luôn được đánh giá quá cao
'Till the moment I found you
Cho đến khoảnh khắc anh tìm thấy em
Now baby I know I don't deserve
Em yêu giờ anh biết mình không xứng
The love you give me
Với tình yêu em dành cho anh
But now I understand that
Nhưng giờ đây anh đã hiểu ra rằng
If you want me I must be doing something right
Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn
I got nothing left to prove
Anh không có điều gì để chứng minh
And it's all because of you
Và tất cả đều vì em
So if you need me
Vì vậy nếu em cần anh
And baby I make you feel alive
Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại
I know I must be doing
Anh biết mình phải cần làm điều gì đó
Doing something right
Làm điều gì đó đúng đắn
It's because of you I feel so lifted
Bởi vì em mà anh cảm thấy mình như được chắp cánh
I've been looking at my life from higher ground
Anh nhìn cuộc sống mình từ một phương trời cao
Never thought that I'd be so elated
Chưa bao giờ anh thấy mình phấn khởi đến vậy
You're the one who turned it all around
Em là người khiến tất cả đảo ngược
Now baby, I didn't know myself
Giờ đây em yêu, anh không hiểu hết bản thân mình
Until you changed me
Đến khi em thay đổi anh
And made me understand that
Và khiến anh hiểu rằng
If you want me I must be doing something right
Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn
I got nothing left to prove
Anh không có điều gì để chứng minh
And it's all because of you
Và tất cả đều vì em
So if you need me
Vì vậy nếu em cần anh
And baby I make you feel alive
Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại
I know I must be doing
Anh biết mình phải cần làm điều gì đó
Doing something right
Làm điều gì đó đúng đắn
And baby I know I don't deserve the love you give me
Và em yêu anh biết mình không xứng đáng với tình yêu em trao
But I don't really care, cause
Nhưng anh thực sự không quan tâm vì
If you want me I must be doing something right
Nếu em muốn anh sẽ làm một điều gì đó thật đúng đắn
I got nothing left to prove
Anh không có điều gì để chứng minh
And it's all because of you
Và tất cả đều vì em
So if you need me
Vì vậy nếu em cần anh
And baby I make you feel alive
Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại
I know I must be doing (I know I must be doing)
Anh biết mình phải cần làm điều gì đó
Doing something right (Doing something right)
Làm điều gì đó đúng đắn
Yeah yeah
Yeah yeah
Something right
Điều gì đó đúng đắn
So if you need me
Vì vậy nếu em cần anh
And baby I make you feel alive
Em yêu anh sẽ khiến em cảm thấy mình đang tồn tại
I know I must be doing (I know I must be doing)
Anh biết mình phải cần làm điều gì đó
Something right
Điều gì đó đúng đắn
Yeah yeah
Yeah yeah
Something right
Điều gì đó đúng đắn

Album mới nhất

TIỂU SỬ CỦA WESTLIFE

Westlife were an Irish boy band, formed in July 1998 and disbanded in June 2012. Originally signed by Simon Cowell and managed by Louis Walsh, the group's final line-up consisted of Nicky Byrne, Kian Egan, Mark Feehily, and Shane Filan. Brian McFadden was a member from July 1998 until his departure in March 2004.

Westlife sold over 50 million records worldwide, a total that included studio albums, singles, video releases, and compilation albums.[1] The group accumulated 14 number-one singles in the United Kingdom. They achieved a total of 26 UK top ten singles over their 14-year career. In 2012, the Official Charts Company listed Westlife 34th amongst the biggest-selling singles artists in British music history.[2] Despite their success worldwide, Westlife never managed to break into the U.S. market, achieving only one hit single in 2000, "Swear It Again".

Based on BPI certifications, the group have 11.1 million albums and 6.8 million singles in the UK.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày hoạt động: 2007-01-01

Quốc tịch: United States

Số lượng thành viên: 2