Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Took my hand Nắm lấy tay anh Touched my heart Chạm vào trái tim anh Held me close Ôm lấy anh You were always there Em đã luôn ở đó By my side Bên cạnh anh Night and day Cả đêm và ngày Through it all Vượt qua mọi khó khăn Maybe come what may Có lẽ dù có chuyện gì xảy ra Swept away on a wave of emotion Cuốn tất cả theo cơn sóng xúc cảm Overcaught in the eye of the storm Đuổi theo con mắt của giông bão And whenever you smile Và bất cứ khi nào em mỉm cười I can hardly believe that you're mine Anh khó có thể tin rằng em thuộc về anh Believe that you're mine Tin rằng em thuộc về anh This love is unbreakable Tình yêu này không thể tan vỡ It's unmistakable Không thể nhầm lẫn được And each time I look in your eyes Và mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em I know why Anh hiểu lý do vì sao This love is untouchable Tình yêu này không thể nào thay đổi I feel that my heart just can't deny Anh cảm nhận trái tim mình không thể chối bỏ Each time I look in your eyes Mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em Oh baby, I know why Em yêu à, anh hiểu lý do vì sao This love is unbreakable Tình yêu này không thể tan vỡ Shared the laughter Sẻ chia tiếng cười Shared the tears Sẻ chia cả những giọt nước mắt We both know Chúng ta đều biết rằng We'll go on from here Mình sẽ tiếp tục kể từ đây Cause together we are strong Vì bên nhau chúng ta thật mạnh mẽ In my arms Trong vòng tay anh That's where you belong Đó là nơi em thuộc về I've been touched by the hands of an angel Anh đã chạm vào đôi tay của thiên thần I've been blessed by the power of love Anh đã được ban phước bởi sức mạnh của tình yêu And whenever you smile Và bất cứ khi nào em mỉm cười I can hardly believe that you're mine Anh khó có thể tin rằng em thuộc về anh This love is unbreakable Tình yêu này không thể tan vỡ It's unmistakable Không thể nhầm lẫn được Each time I look in your eyes Mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em I know why Anh hiểu lý do vì sao This love is untouchable Tình yêu này không thể nào thay đổi I feel that my heart just can't deny Anh cảm nhận trái tim mình không thể chối bỏ Each time you whisper my name Mỗi lần em thì thầm gọi tên anh Oh baby, I know why Em yêu à, anh hiểu lý do vì sao This love is unbreakable Tình yêu này không thể tan vỡ Through fire and flame Vượt qua mọi ngọn lửa When all this is over Khi tất cả đều kết thúc Our love still remains Thì tình yêu của chúng ta vẫn còn mãi This love is unbreakable Tình yêu này không thể tan vỡ It's unmistakable Không thể nhầm lẫn được And each time I look in your eyes Và mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em I know why Anh hiểu lý do vì sao This love is untouchable Tình yêu này không thể nào thay đổi I feel that my heart just can't deny Anh cảm nhận trái tim mình không thể chối bỏ Each time you whisper my name Mỗi lần em thì thầm gọi tên anh Oh baby, I know why Em yêu à, anh hiểu lý do vì sao Each time I look in your eyes Mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em Oh baby, I know why Em yêu à, anh hiểu lý do vì sao This love is unbreakable Tình yêu này không thể tan vỡ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.