Unbreakable

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Unbreakable. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

Took my hand
Nắm lấy tay anh
Touched my heart
Chạm vào trái tim anh
Held me close
Ôm lấy anh
You were always there
Em đã luôn ở đó
By my side
Bên cạnh anh
Night and day
Cả đêm và ngày
Through it all
Vượt qua mọi khó khăn
Maybe come what may
Có lẽ dù có chuyện gì xảy ra
Swept away on a wave of emotion
Cuốn tất cả theo cơn sóng xúc cảm
Overcaught in the eye of the storm
Đuổi theo con mắt của giông bão
And whenever you smile
Và bất cứ khi nào em mỉm cười
I can hardly believe that you're mine
Anh khó có thể tin rằng em thuộc về anh
Believe that you're mine
Tin rằng em thuộc về anh
This love is unbreakable
Tình yêu này không thể tan vỡ
It's unmistakable
Không thể nhầm lẫn được
And each time I look in your eyes
Và mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em
I know why
Anh hiểu lý do vì sao
This love is untouchable
Tình yêu này không thể nào thay đổi
I feel that my heart just can't deny
Anh cảm nhận trái tim mình không thể chối bỏ
Each time I look in your eyes
Mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em
Oh baby, I know why
Em yêu à, anh hiểu lý do vì sao
This love is unbreakable
Tình yêu này không thể tan vỡ
Shared the laughter
Sẻ chia tiếng cười
Shared the tears
Sẻ chia cả những giọt nước mắt
We both know
Chúng ta đều biết rằng
We'll go on from here
Mình sẽ tiếp tục kể từ đây
Cause together we are strong
Vì bên nhau chúng ta thật mạnh mẽ
In my arms
Trong vòng tay anh
That's where you belong
Đó là nơi em thuộc về
I've been touched by the hands of an angel
Anh đã chạm vào đôi tay của thiên thần
I've been blessed by the power of love
Anh đã được ban phước bởi sức mạnh của tình yêu
And whenever you smile
Và bất cứ khi nào em mỉm cười
I can hardly believe that you're mine
Anh khó có thể tin rằng em thuộc về anh
This love is unbreakable
Tình yêu này không thể tan vỡ
It's unmistakable
Không thể nhầm lẫn được
Each time I look in your eyes
Mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em
I know why
Anh hiểu lý do vì sao
This love is untouchable
Tình yêu này không thể nào thay đổi
I feel that my heart just can't deny
Anh cảm nhận trái tim mình không thể chối bỏ
Each time you whisper my name
Mỗi lần em thì thầm gọi tên anh
Oh baby, I know why
Em yêu à, anh hiểu lý do vì sao
This love is unbreakable
Tình yêu này không thể tan vỡ
Through fire and flame
Vượt qua mọi ngọn lửa
When all this is over
Khi tất cả đều kết thúc
Our love still remains
Thì tình yêu của chúng ta vẫn còn mãi
This love is unbreakable
Tình yêu này không thể tan vỡ
It's unmistakable
Không thể nhầm lẫn được
And each time I look in your eyes
Và mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em
I know why
Anh hiểu lý do vì sao
This love is untouchable
Tình yêu này không thể nào thay đổi
I feel that my heart just can't deny
Anh cảm nhận trái tim mình không thể chối bỏ
Each time you whisper my name
Mỗi lần em thì thầm gọi tên anh
Oh baby, I know why
Em yêu à, anh hiểu lý do vì sao
Each time I look in your eyes
Mỗi lần anh nhìn sâu vào đôi mắt em
Oh baby, I know why
Em yêu à, anh hiểu lý do vì sao
This love is unbreakable
Tình yêu này không thể tan vỡ