Fool again

Thể loại: Nhạc Pop Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Fool again. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

WESTLIFE

Baby I know the story
Em yêu, anh đã biết câu chuyện ấy
I've seen the picture it's written all over your face
Anh đã thấy những hình ảnh đó hiện rõ trên khuôn mặt em
Tell me, what's the secret
Cho anh biết điều bí mật ấy là gì
That you've been hiding
Điều bí mật em đang che giấu
And who's gonna take my place
Và ai sẽ thế chỗ anh trong lòng em
I should've seen it comin'
Đáng lẽ anh nên biết điều này sẽ đến
I should've read the signs
Đáng lẽ phải hiểu được những dấu hiệu đó
Anyway, I guess it's over
Nhưng dù thế nào anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc
Can't believe that I'm the fool again
Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa
I thought this love would never end
Anh đã nghĩ cuộc tình này sẽ không bao giờ kết thúc
How was I to know
Làm thế nào anh biết được
You never told me
Khi em không bao giờ nói với anh
Can't believe that I'm the fool again
Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa
And I who thought you were my friend
Và anh là kẻ luôn nghĩ em từng là bạn của mình
How was I to know, you never told me
Làm sao anh biết được khi em không bao giờ nói với anh
Baby, you should've called me
Em yêu, em nên gọi cho anh
When you were lonely
Mỗi khi em cô đơn
When you needed me to be there
Mỗi khi em cần có anh bên cạnh
Sadly, you never gave me to many chances
Nhưng buồn thay, em không bao giờ cho anh được có những cơ hội
To show you how much I care
Để cho em thấy anh quan tâm em thật nhiều
I should've seen it comin'
Đáng lẽ anh nên biết điều này sẽ đến
I should've read the signs
Đáng lẽ phải hiểu được những dấu hiệu đó
Anyway, I guess it's over
Nhưng dù thế nào anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc
Can't believe that I'm the fool again
Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa
I thought this love would never end
Anh đã nghĩ cuộc tình này sẽ không bao giờ kết thúc
How was I to know You never told me
Làm thế nào anh biết được khi em không bao giờ nói với anh
Can't believe that I'm the fool again
Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa
And I who thought you were my friend
Và anh là kẻ luôn nghĩ em từng là bạn của mình
How was I to know, you never told me
Làm sao anh biết được khi em không bao giờ nói với anh
About the pain and the tears
Về nỗi đau và những giọt nước mắt ấy
Ohooooo, if i could I would turn back the time
Nếu có thể, anh chỉ muốn quay ngược lại thời gian
Oh yeah...
oh yeah...
I should've seen it comin'
Đáng lẽ anh nên biết điều này sẽ đến
I should've read the signs
Đáng lẽ phải hiểu được những dấu hiệu đó
Anyway, I guess it's over
Nhưng dù thế nào anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc
Can't believe that I'm the fool again
Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa
I thought this love would never end
Anh đã nghĩ cuộc tình này sẽ không bao giờ kết thúc
How was I to know, you never told me
Làm thế nào anh biết được khi em không bao giờ nói với anh
Can't believe that I'm the fool again
Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa
And I who thought you were my friend
Và anh là kẻ luôn nghĩ em từng là bạn của mình
How was I to know, you never told me
Làm sao anh biết được khi em không bao giờ nói với anh
Can't believe that I'm the fool again
Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa
I thought this love would never end
Anh đã nghĩ cuộc tình này sẽ không bao giờ kết thúc
How was I to know, you never told me
Làm thế nào anh biết được khi em không bao giờ nói với anh
Can't believe that I'm the fool again
Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa
How was I to know, you never told me
Làm thế nào anh biết được khi em không bao giờ nói với anh