Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Baby I know the story Em yêu, anh đã biết câu chuyện ấy I've seen the picture it's written all over your face Anh đã thấy những hình ảnh đó hiện rõ trên khuôn mặt em Tell me, what's the secret Cho anh biết điều bí mật ấy là gì That you've been hiding Điều bí mật em đang che giấu And who's gonna take my place Và ai sẽ thế chỗ anh trong lòng em I should've seen it comin' Đáng lẽ anh nên biết điều này sẽ đến I should've read the signs Đáng lẽ phải hiểu được những dấu hiệu đó Anyway, I guess it's over Nhưng dù thế nào anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc Can't believe that I'm the fool again Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa I thought this love would never end Anh đã nghĩ cuộc tình này sẽ không bao giờ kết thúc How was I to know Làm thế nào anh biết được You never told me Khi em không bao giờ nói với anh Can't believe that I'm the fool again Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa And I who thought you were my friend Và anh là kẻ luôn nghĩ em từng là bạn của mình How was I to know, you never told me Làm sao anh biết được khi em không bao giờ nói với anh Baby, you should've called me Em yêu, em nên gọi cho anh When you were lonely Mỗi khi em cô đơn When you needed me to be there Mỗi khi em cần có anh bên cạnh Sadly, you never gave me to many chances Nhưng buồn thay, em không bao giờ cho anh được có những cơ hội To show you how much I care Để cho em thấy anh quan tâm em thật nhiều I should've seen it comin' Đáng lẽ anh nên biết điều này sẽ đến I should've read the signs Đáng lẽ phải hiểu được những dấu hiệu đó Anyway, I guess it's over Nhưng dù thế nào anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc Can't believe that I'm the fool again Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa I thought this love would never end Anh đã nghĩ cuộc tình này sẽ không bao giờ kết thúc How was I to know You never told me Làm thế nào anh biết được khi em không bao giờ nói với anh Can't believe that I'm the fool again Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa And I who thought you were my friend Và anh là kẻ luôn nghĩ em từng là bạn của mình How was I to know, you never told me Làm sao anh biết được khi em không bao giờ nói với anh About the pain and the tears Về nỗi đau và những giọt nước mắt ấy Ohooooo, if i could I would turn back the time Nếu có thể, anh chỉ muốn quay ngược lại thời gian Oh yeah... oh yeah... I should've seen it comin' Đáng lẽ anh nên biết điều này sẽ đến I should've read the signs Đáng lẽ phải hiểu được những dấu hiệu đó Anyway, I guess it's over Nhưng dù thế nào anh nghĩ mọi thứ đã kết thúc Can't believe that I'm the fool again Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa I thought this love would never end Anh đã nghĩ cuộc tình này sẽ không bao giờ kết thúc How was I to know, you never told me Làm thế nào anh biết được khi em không bao giờ nói với anh Can't believe that I'm the fool again Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa And I who thought you were my friend Và anh là kẻ luôn nghĩ em từng là bạn của mình How was I to know, you never told me Làm sao anh biết được khi em không bao giờ nói với anh Can't believe that I'm the fool again Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa I thought this love would never end Anh đã nghĩ cuộc tình này sẽ không bao giờ kết thúc How was I to know, you never told me Làm thế nào anh biết được khi em không bao giờ nói với anh Can't believe that I'm the fool again Không thể tin rằng anh lại ngu ngốc lần nữa How was I to know, you never told me Làm thế nào anh biết được khi em không bao giờ nói với anh

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.