HOOPLAKIDZ

Singer

Quan tâm

Video mới nhất

Pop Goes The Weasel

Thể loại: Nhạc thiếu nhiTắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Pop Goes The Weasel. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

All around the mulberry bush
Xung quanh bụi dâu tằm
The monkey chased the weasel
Chú khỉ đuổi theo chú chồn
The monkey thought it was all in fun
Chú khỉ nghĩ trò này sẽ rất vui
Pop! Goes the weasel
Bốp! Chú chồn chui xuống đất
A penny for a spool of thread
Một xu cho một ống chỉ
A penny for a needle
Một xu đổi một cây kim
That's the way the money goes
Tiền theo đó mà đi
Pop! Goes the weasel
Bốp! Chú chồn chui xuống đất
All around the cobbler's bench
Xung quanh cái ghế của bác thợ đóng giày
The monkey chased the weasel
Chú khỉ đuổi theo chú chồn
The monkey thought it was all in fun
Chú khỉ nghĩ trò này sẽ rất vui
Pop! Goes the weasel
Bốp! Chú chồn chui xuống đất
A penny for a spool of thread
Một xu cho một ống chỉ
A penny for a needle
Một xu đổi một cây kim
That's the way the money goes
Tiền theo đó mà đi
Pop! Goes the weasel
Bốp! Chú chồn chui xuống đất
All around the mulberry bush
Xung quanh bụi dâu tằm
The monkey chased the weasel
Chú khỉ đuổi theo chú chồn
The monkey thought it was all in fun
Chú khỉ nghĩ trò này sẽ rất vui
Pop! Goes the weasel
Bốp! Chú chồn chui xuống đất
A penny for a spool of thread
Một xu cho một ống chỉ
A penny for a needle
Một xu đổi một cây kim
That's the way the money goes
Tiền theo đó mà đi
Pop! Goes the weasel
Bốp! Chú chồn chui xuống đất
All around the cobbler's bench
Xung quanh cái ghế của bác thợ đóng giày
The monkey chased the weasel
Chú khỉ đuổi theo chú chồn
The monkey thought it was all in fun
Chú khỉ nghĩ trò này sẽ rất vui
Pop! Goes the weasel
Bốp! Chú chồn chui xuống đất
A penny for a spool of thread
Một xu cho một ống chỉ
A penny for a needle
Một xu đổi một cây kim
That's the way the money goes
Tiền theo đó mà đi
Pop! Goes the weasel
Bốp! Chú chồn chui xuống đất

Album mới nhất

Hiện tại chưa có album cho ca sỹ này

TIỂU SỬ CỦA HOOPLAKIDZ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm

TÓM TẮT TIỂU SỬ

Ngày sinh: 2010-06-07

Nơi sinh: United States