Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I've been working on the railroad Tôi làm việc trên đường ray xe lửa All the live long day Cả ngày dài I've been working on the railroad Tôi làm việc trên đường ray xe lửa Just to pass the time away Chỉ để thời gian trôi qua Can't you hear the whistle blowin' Bạn có nghe thấy tiếng còi đang thổi không Rise up so early in the morn Vang to lên thật sớm vào buổi sáng Can't you hear the captain shouting Bạn có nghe thấy trưởng tàu đang la lớn không Dinah blow your horn Dinah, hãy thổi chiếc còi của bạn Dinah won't you blow Dinah, sao bạn không thổi Dinah won't you blow your horn Dinah, sao bạn không thổi chiếc còi của bạn Dinah won't you blow Dinah, sao bạn không thổi Dinah won't you blow your horn Dinah, sao bạn không thổi chiếc còi của bạn Singing fee fi fiddle e i o Hát vang fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o-o-o-o Fee fi fiddle e i o-o-o-o Fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o Strumming on the old banjo Gảy dây đàn trên cái đàn banjo cũ Fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o-o-o-o Fee fi fiddle e i o-o-o-o Fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o Strumming on the old banjo Gảy dây đàn trên cái đàn banjo cũ I've been working on the railroad Tôi làm việc trên đường ray xe lửa All the live long day Cả ngày dài I've been working on the railroad Tôi làm việc trên đường ray xe lửa Just to pass the time away Chỉ để thời gian trôi qua Can't you hear the whistle blowin' Bạn có nghe thấy tiếng còi đang thổi không Rise up so early in the morn Vang to lên thật sớm vào buổi sáng Can't you hear the captain shouting Bạn có nghe thấy trưởng tàu đang la lớn không Dinah blow your horn Dinah, hãy thổi chiếc còi của bạn Dinah won't you blow Dinah, sao bạn không thổi Dinah won't you blow your horn Dinah, sao bạn không thổi chiếc còi của bạn Dinah won't you blow Dinah, sao bạn không thổi Dinah won't you blow your horn Dinah, sao bạn không thổi chiếc còi của bạn Singing fee fi fiddle e i o Hát vang fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o-o-o-o Fee fi fiddle e i o-o-o-o Fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o Strumming on the old banjo Gảy dây đàn trên cái đàn banjo cũ Fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o-o-o-o Fee fi fiddle e i o-o-o-o Fee fi fiddle e i o Fee fi fiddle e i o Strumming on the old banjo Gảy dây đàn trên cái đàn banjo cũ

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.