Yêu thích
Xem thêm
Hey diddle diddle, the cat and the fiddle Giả tưởng giả tưởng, chú mèo cùng với cây đàn vi-ô-lông The cow jumped over the moon Chú bò nhảy lên cung trăng The little dog laughed to see such fun Chú chó nhỏ cười vang khi thấy trò vui And the dish ran away with the spoon! Chiếc đĩa và chiếc thìa cùng bỏ chạy! Hey diddle diddle, the cat and the fiddle Giả tưởng giả tưởng, chú mèo cùng với cây đàn vi-ô-lông The cow jumped over the moon Chú bò nhảy lên cung trăng The little dog laughed to see such fun Chú chó nhỏ cười vang khi thấy trò vui And the dish ran away with the spoon! Chiếc đĩa và chiếc thìa cùng bỏ chạy!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Hey Diddle Diddle

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận