Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Hey diddle diddle, the cat and the fiddle Giả tưởng giả tưởng, chú mèo cùng với cây đàn vi-ô-lông The cow jumped over the moon Chú bò nhảy lên cung trăng The little dog laughed to see such fun Chú chó nhỏ cười vang khi thấy trò vui And the dish ran away with the spoon! Chiếc đĩa và chiếc thìa cùng bỏ chạy! Hey diddle diddle, the cat and the fiddle Giả tưởng giả tưởng, chú mèo cùng với cây đàn vi-ô-lông The cow jumped over the moon Chú bò nhảy lên cung trăng The little dog laughed to see such fun Chú chó nhỏ cười vang khi thấy trò vui And the dish ran away with the spoon! Chiếc đĩa và chiếc thìa cùng bỏ chạy!

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.