Yêu thích
Xem thêm
Oh, the grand old Duke of York Ông vua Duke ở xứ sở York He had ten thousand men Có mười ngàn quân He marched them up to the top of Ông dẫn quân The hill and he marched them down again Lên đỉnh đồi rồi hành quân xuống chân đồi And when they were up they were up Khi họ hành quân lên thì họ đi lên And when they were down they were down Khi hành quân xuống thì họ đi xuống And when they were only half way up Cũng có khi họ hành quân đến giữa đồi They were neither up nor down Không phải đi lên cũng không phải đi xuống đồi Oh, the grand old Duke of York Ông vua Duke ở xứ sở York He had ten thousand men Có mười ngàn quân He marched them up to the top of Ông dẫn quân The hill and he marched them down again Lên đỉnh đồi rồi hành quân xuống chân đồi And when they were up they were up Khi họ hành quân lên thì họ đi lên And when they were down they were down Khi họ hành quân xuống thì họ đi xuống And when they were only half way up Cũng có khi họ hành quân đến giữa đồi They were neither up nor down Không phải đi lên cũng không phải đi xuống đồi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

The Grand Old Duke Of York

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận