Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Last night I had a funny dream Tối qua tôi đã có một giấc mơ buồn cười I dreamt of yummy ice cream Tôi mơ về những cây kem ngon tuyệt These flavors are my favorite Đây là những mùi vị yêu thích của tôi Vanilla, Strawberry and Chocolate Vị va ni, dâu và sô cô la I dream of ice cream Tôi mơ về những cây kem From Monday to Sunday Từ thứ hai đến chủ nhật I dream of ice cream Tôi mơ về những cây kem Going to get some right away Phải đi mua vài cây kem thôi So I went down to the shop Vì vậy tôi đi đến tận cửa hàng And got an ice cream with a cherry on top Và tôi đã mua một cây kem có quả anh đào ở trên đỉnh I ate it up in such a rush Tôi vội vàng ăn hết I love my ice cream so much Tôi thích kem của mình rất nhiều I dream of ice cream Tôi mơ về những cây kem From Monday to Sunday Từ thứ hai đến chủ nhật I dream of ice cream Tôi mơ về những cây kem Going to get some right away Phải đi mua vài cây kem thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.