Yêu thích
Xem thêm
Yankee Doodle went to town, riding on a Pony Ngài Yankee Doodle đã đến thị trấn, cưỡi trên con ngựa Pony Stuck a feather in his cap, and called him Macaroni Với chiếc nón có gắn lông vũ, được gọi là mũ ống Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle Dandy Ngài Yankee Doodle tiếp tục đi, Ngài Yankee Doodle bảnh bao Mind the music and the step, and with the girls be handy Nghĩ tới âm nhạc và các bước nhảy, cùng các cô gái đang ở đó Father and I went down to camp, along with Captain Gooding Cha và tôi xuống phố để cắm trại cùng với thuyền trưởng Gooding And there we saw the men and boys, thick as Hasty Pudding Và chúng tôi đã thấy nhiều đàn ông và trai trẻ đông như bánh sữa Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle Dandy Ngài Yankee Doodle tiếp tục đi, Ngài Yankee Doodle bảnh bao Mind the music and the step, and with the girls be handy Nghĩ tới âm nhạc và các bước nhảy, cùng các cô gái đang ở đó There was Captain Washington, upon a slapping stallion Có Đại úy Washington, cưỡi trên một chú ngựa vạm vỡ Giving orders to his men, I guess there were a million Đang truyền lệnh cho quân lính của mình, tôi đoán là có đến hàng triệu người Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle Dandy Ngài Yankee Doodle tiếp tục đi, Ngài Yankee Doodle bảnh bao Mind the music and the step, and with the girls be handy Nghĩ tới âm nhạc và các bước nhảy, cùng các cô gái đang ở đó Yankee Doodle went to town, riding on a Pony Ngài Yankee Doodle đã đến thị trấn, cưỡi trên con ngựa Pony Stuck a feather in his cap, and called him Macaroni Với chiếc nón có gắn lông vũ, được gọi là mũ ống Yankee Doodle keep it up, Yankee Doodle Dandy Ngài Yankee Doodle tiếp tục đi, Ngài Yankee Doodle bảnh bao Mind the music and the step, and with the girls be handy Nghĩ tới âm nhạc và các bước nhảy, cùng các cô gái đang ở đó

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Yankee Doodle Went To Town

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận