Yêu thích
Xem thêm
Simple Simon met a pieman Cậu bé đơn giản Simon gặp một người bán bánh Going to the fair Đang đi đến chợ Said Simple Simon to the pieman Cậu bé đơn giản Simon nói với người bán bánh "Let me taste your ware." "Cho cháu nếm thử bánh của chú." Said the pieman to Simple Simon Người bán bánh nói với cậu bé đơn giản Simon "Show me first your penny." "Cho ta thấy những đồng xu của cháu trước nào." Said Simple Simon to the pieman Cậu bé đơn giản Simon nói với người bán bánh "Sir, I have not any." "Thưa chú, cháu không có đồng xu nào cả." Simple Simon went a-fishing Cậu bé đơn giản Simon đi câu cá For to catch a whale Để bắt một chú cá voi All the water he had got Tất cả chỗ nước mà cậu bé có được Was in his mother's pail Thì ở trong cái xô của mẹ cậu Simple Simon went to look Cậu bé đơn giản Simon đi ngắm xem If plums grew on a thistle Nếu những quả mận mọc trên một cây kế He pricked his fingers very much Những ngón tay của cậu bé bị chích rất nhiều Which made poor Simon whistle Khiến cho cậu bé Simon tội nghiệp phải rít lên He went for water in a sieve Cậu bé đi lấy nước với một cái rây But soon it all fell through Nhưng tất cả nước đã chảy ra ngoài And now poor Simple Simon Và giờ cậu bé đơn giản Simon tội nghiệp Bids you all adieu Nói chào tạm biệt đến tất cả các bạn Simple Simon met a pieman Cậu bé đơn giản Simon gặp một người bán bánh Going to the fair Đang đi đến chợ Said Simple Simon to the pieman Cậu bé đơn giản Simon nói với người bán bánh "Let me taste your ware." "Cho cháu nếm thử bánh của chú." Said the pieman to Simple Simon Người bán bánh nói với cậu bé đơn giản Simon "Show me first your penny." "Cho ta thấy những đồng xu của cháu trước nào." Said Simple Simon to the pieman Cậu bé đơn giản Simon nói với người bán bánh "Sir, I have not any." "Thưa chú, cháu không có đồng xu nào cả." Simple Simon went a-fishing Cậu bé đơn giản Simon đi câu cá For to catch a whale Để bắt một chú cá voi All the water he had got Tất cả chỗ nước mà cậu bé có được Was in his mother's pail Thì ở trong cái xô của mẹ cậu Simple Simon went to look Cậu bé đơn giản Simon đi ngắm xem If plums grew on a thistle Nếu những quả mận mọc trên một cây kế He pricked his fingers very much Những ngón tay của cậu bé bị chích rất nhiều Which made poor Simon whistle Khiến cho Simon tội nghiệp phải rít lên He went for water in a sieve Cậu bé đi lấy nước với một cái rây But soon it all fell through Nhưng tất cả nước đã chảy ra ngoài And now poor Simple Simon Và giờ cậu bé đơn giản Simon tội nghiệp Bids you all adieu Nói chào tạm biệt đến tất cả các bạn

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Simple Simon

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận