Yêu thích
Xem thêm
Lavender's blue, dilly dilly, lavender's green Hoa oải hương xanh, hoa oải hương xanh ngát When I am king, dilly, dilly, you shall be queen Khi tôi là vua, bạn sẽ là nữ hoàng Who told you so, dilly, dilly, who told you so? Ai đã nói với bạn như vậy? It was my own heart, dilly, dilly, that told me so Chính trái tim tôi đã mách bảo Call up your men, dilly, dilly, set them to work Hãy gọi trai làng dậy, để họ đi làm việc Some to the plow, dilly, dilly, some to the fork Người thì cày, người thì bừa Some to make hay, dilly, dilly, some to cut corn Người thì phơi cỏ, người thì hái bắp While you and I, dilly, dilly, keep ourselves warm Còn tôi và bạn sưởi ấm cùng nhau Lavender's green, dilly, dilly, Lavender's blue Hoa oải hương xanh ngát, hoa oải hương xanh If you love me, dilly, dilly, I will love you Nếu bạn yêu tôi, tôi cũng sẽ yêu bạn Let the birds sing, dilly, dilly, and the lambs play Hãy để những chú chim ca hát, và đàn cừu dạo chơi We shall be safe, dilly, dilly, out of harm's way Chúng ta sẽ được an toàn, qua khỏi mọi hiểm nguy I love to dance, dilly, dilly, I love to sing Tôi thích nhảy, tôi thích hát When I am queen, dilly, dilly, you'll be my king Khi tôi là nữ hoàng, bạn sẽ là đức vua Who told me so, dilly, dilly, who told me so? Ai đã nói với tôi như vậy? I told myself, dilly, dilly, I told me so. Tự tôi nói vậy đấy.

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Lavender's Blue Dilly Dilly

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận