Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
As I was walking down the street Khi tôi bước xuống phố Down the street, down the street Bước xuống phố, bước xuống phố A very good friend I chanced to meet Tôi tình cờ gặp một người bạn rất tốt Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho Xin chào, chào nè, chào nè A-rig-a-jig-jig and away we go A-rig-a-jig-jig và chúng ta đi Away we go, away we go Chúng ta đi, chúng ta đi A-rig-a-jig-jig and away we go A-rig-a-jig-jig và chúng ta đi Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho Xin chào, chào nè, chào nè We clapped our hands and stomped our feet Chúng ta vỗ tay và dậm chân Stomped our feet, stomped our feet Dậm cái chân, dậm cái chân We clapped our hands and stomped our feet Chúng ta vỗ tay và dậm chân Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho Xin chào, chào nè, chào nè A-rig-a-jig-jig and away we go A-rig-a-jig-jig và chúng ta đi Away we go, away we go Chúng ta đi, chúng ta đi A-rig-a-jig-jig and away we go A-rig-a-jig-jig và chúng ta đi Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho Xin chào, chào nè, chào nè We jumped up high and came back down Chúng ta nhảy lên cao và quay trở xuống Came back down, came back down Quay trở xuống, quay trở xuống We jumped up high and came back down Chúng ta nhảy lên cao và quay trở xuống Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho Xin chào, chào nè, chào nè A-rig-a-jig-jig and away we go A-rig-a-jig-jig và chúng ta đi Away we go, away we go Chúng ta đi, chúng ta đi A-rig-a-jig-jig and away we go A-rig-a-jig-jig và chúng ta đi Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho Xin chào, chào nè, chào nè Kissed Mango and hugged my Ben Hôn chú khỉ Mango và ôm chú chó Ben Hugged my Ben, hugged my Ben Ôm chú chó Ben của tôi, ôm chú chó Ben của tôi Kissed Mango and hugged my Ben Hôn chú khỉ Mango và ôm chú chó Ben Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho Xin chào, chào nè, chào nè A-rig-a-jig-jig and away we go A-rig-a-jig-jig và chúng ta đi Away we go, away we go Chúng ta đi, chúng ta đi A-rig-a-jig-jig and away we go A-rig-a-jig-jig và chúng ta đi Heigh-ho, heigh-ho, heigh-ho Xin chào, chào nè, chào nè

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.