Yêu thích
Xem thêm
The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi Let's stretch our bodies and stifle our yawns Hãy duỗi cơ thể ra nào và ngăn lại những cái ngáp 'Coz a beautiful day has already dawned Vì một ngày tươi đẹp đã bắt đầu ló dạng Wake up, be fresh, and get on our feet Thức dậy, thật tươi tỉnh, và đứng dậy nào Let's wash our face and brush our teeth Hãy đi rửa mặt và đánh răng nào The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The sun has risen, its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The water is filling and the bubbles are rising Xả đầy nước và bong bóng đang nổi lên We go for our bath singing and skipping Chúng ta đi tắm và ca hát chạy nhảy Let's step on the mat and dry our toes Hãy giẫm lên tấm thảm và làm khô những ngón chân Walk to the closet and wear our clothes Bước đến tủ đồ và mặc quần áo The sun has risen, its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The sun has risen, its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi Let's eat our breakfast of eggs, milk and honey Hãy ăn sáng với trứng, sữa và mật ong A kiss and a hug for daddy and mommy Trao một nụ hôn và cái ôm cho ba mẹ With a smile on our faces, and without any fuss Với một nụ cười trên gương mặt và không có bất kỳ lo lắng nào We walk down the street to our school bus! Chúng ta bước xuống đường đến chỗ chiếc xe buýt chở học sinh The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi Let's stretch our bodies and stifle our yawns Hãy duỗi cơ thể ra nào và ngăn lại những cái ngáp 'Coz a beautiful day has already dawned Vì một ngày tươi đẹp đã bắt đầu ló dạng Wake up, be fresh, and get on our feet Thức dậy, thật khỏe khoắn, và đứng dậy Let's wash our face and brush our teeth Hãy đi rửa mặt và đánh răng nào The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The water is filling and the bubbles are rising Xả đầy nước và bong bóng đang nổi lên We go for our bath singing and skipping Chúng ta đi tắm và ca hát chạy nhảy But step on the mat and dry our toes Nhưng hãy giẫm lên tấm thảm và làm khô những ngón chân Walk to the closet and wear our clothes Bước đến tủ đồ và mặc quần áo The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi Let's eat our breakfast of eggs, milk and honey Hãy ăn sáng với trứng, sữa và mật ong A kiss and a hug for daddy and mommy Trao một nụ hôn và cái ôm cho ba mẹ With a smile on our faces, and without any fuss Với một nụ cười trên gương mặt và không có bất kỳ lo lắng nào We walk down the street to our school bus! Chúng ta bước xuống đường đến chỗ chiếc xe buýt chở học sinh The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi The sun has risen its early morn Mặt trời đã mọc, đó là một buổi sáng sớm We got to catch the school bus, before it's gone! Chúng ta phải bắt kịp chiếc xe buýt chở học sinh trước khi nó đi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

School Bus Song

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận