Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
All around the mulberry bush Xung quanh bụi dâu tằm The monkey chased the weasel Chú khỉ đuổi theo chú chồn The monkey thought it was all in fun Chú khỉ nghĩ trò này sẽ rất vui Pop! Goes the weasel Bốp! Chú chồn chui xuống đất A penny for a spool of thread Một xu cho một ống chỉ A penny for a needle Một xu đổi một cây kim That's the way the money goes Tiền theo đó mà đi Pop! Goes the weasel Bốp! Chú chồn chui xuống đất All around the cobbler's bench Xung quanh cái ghế của bác thợ đóng giày The monkey chased the weasel Chú khỉ đuổi theo chú chồn The monkey thought it was all in fun Chú khỉ nghĩ trò này sẽ rất vui Pop! Goes the weasel Bốp! Chú chồn chui xuống đất A penny for a spool of thread Một xu cho một ống chỉ A penny for a needle Một xu đổi một cây kim That's the way the money goes Tiền theo đó mà đi Pop! Goes the weasel Bốp! Chú chồn chui xuống đất All around the mulberry bush Xung quanh bụi dâu tằm The monkey chased the weasel Chú khỉ đuổi theo chú chồn The monkey thought it was all in fun Chú khỉ nghĩ trò này sẽ rất vui Pop! Goes the weasel Bốp! Chú chồn chui xuống đất A penny for a spool of thread Một xu cho một ống chỉ A penny for a needle Một xu đổi một cây kim That's the way the money goes Tiền theo đó mà đi Pop! Goes the weasel Bốp! Chú chồn chui xuống đất All around the cobbler's bench Xung quanh cái ghế của bác thợ đóng giày The monkey chased the weasel Chú khỉ đuổi theo chú chồn The monkey thought it was all in fun Chú khỉ nghĩ trò này sẽ rất vui Pop! Goes the weasel Bốp! Chú chồn chui xuống đất A penny for a spool of thread Một xu cho một ống chỉ A penny for a needle Một xu đổi một cây kim That's the way the money goes Tiền theo đó mà đi Pop! Goes the weasel Bốp! Chú chồn chui xuống đất

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.