Yêu thích
Xem thêm
London Bridge is falling down Cây cầu London đang sụp đổ Falling down, falling down Đang sụp xuống, đang sụp xuống London Bridge is falling down Cây cầu London đang sụp đổ My fair lady Cô gái xinh đẹp của tôi Build it up with sticks and stones Xây dựng nó với những que củi và đá Sticks and stones, sticks and stones Que củi và đá, que củi và đá Build it up with sticks and stones Xây dựng nó với những que củi và đá My fair Lady Cô gái xinh đẹp của tôi Sticks and stones, will all fall down Que củi và đá đều đổ xuống All fall down, all fall down Đều đổ xuống, đều đổ xuống Sticks and stones, will all fall down Que củi và đá đều đổ xuống My fair Lady Cô gái xinh đẹp của tôi Build it up with wood and clay Xây dựng nó với gỗ và đất sét Wood and clay, wood and clay Gỗ và đất sét, gỗ và đất sét Build it up with wood and clay Xây dựng nó với gỗ và đất sét My fair Lady Cô gái xinh đẹp của tôi Wood and clay will wash away Gỗ và đất sét sẽ trôi đi Wash away, wash away Cuốn trôi đi, cuốn trôi đi Wood and clay will wash away Gỗ và đất sét sẽ trôi đi My fair Lady Cô gái xinh đẹp của tôi Build it up with iron and steel Xây dựng cây cầu với sắt và thép Iron and steel, iron and steel Sắt và thép, sắt và thép Build it up with iron and steel Xây dựng cây cầu với sắt và thép My fair Lady Cô gái xinh đẹp của tôi Iron and steel will bend and bow Sắt và thép sẽ bị bẻ cong Bend and bow, bend and bow Bị bẻ cong, bị bẻ cong Iron and steel will bend and bow Sắt và thép sẽ bị bẻ cong My fair Lady Cô gái xinh đẹp của tôi Build it up with bricks of shaw Xây dựng cái cầu với gạch khối Bricks of shaw, bricks of shaw Gạch khối, gạch khối Build it up with bricks of shaw Xây dựng cái cầu với gạch khối My fair Lady Cô gái xinh đẹp của tôi It will stand for ever more Nó sẽ đứng vững hơn bao giờ hết Ever more, ever more Hơn bao giờ hết, hơn bao giờ hết It will stand for ever more Nó sẽ đứng vững hơn bao giờ hết My fair Lady Cô gái xinh đẹp của tôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

London Bridge Is Falling Down

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận