Yêu thích
Xem thêm
I hear thunder, I hear thunder Tôi nghe thấy tiếng sấm Don't you too? Don't you too? Bạn có nghe thấy không? Pitter, patter raindrops Mưa rơi lộp độp I'm wet through; so are you! Tôi ướt sũng và bạn cũng thế I hear thunder, I hear thunder Tôi nghe thấy tiếng sấm Hear it roar! Hear it roar! Nghe thấy trời gầm Pitter, patter raindrops Mưa rơi lộp độp I'm wet through; so are you! Tôi ướt sũng và bạn cũng thế I see blue skies, I see blue skies, Tôi thấy trời trở nên trong xanh Way up high, Way up high! Cao vời vợi Hurry up the sunshine Nhanh lên có nắng rồi We'll soon dry! We'll soon dry! Chúng ta sẽ khô nhanh thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

I Hear Thunder

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận