Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I hear thunder, I hear thunder Tôi nghe thấy tiếng sấm Don't you too? Don't you too? Bạn có nghe thấy không? Pitter, patter raindrops Mưa rơi lộp độp I'm wet through; so are you! Tôi ướt sũng và bạn cũng thế I hear thunder, I hear thunder Tôi nghe thấy tiếng sấm Hear it roar! Hear it roar! Nghe thấy trời gầm Pitter, patter raindrops Mưa rơi lộp độp I'm wet through; so are you! Tôi ướt sũng và bạn cũng thế I see blue skies, I see blue skies, Tôi thấy trời trở nên trong xanh Way up high, Way up high! Cao vời vợi Hurry up the sunshine Nhanh lên có nắng rồi We'll soon dry! We'll soon dry! Chúng ta sẽ khô nhanh thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.