Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
The farmer in the dell Người nông dân ở trong thung lũng nhỏ Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The farmer in the dell Người nông dân ở trong thung lũng nhỏ The farmer takes a wife Người nông dắt theo người vợ Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The farmer takes a wife Người nông dắt theo người vợ The wife takes the child Người vợ dắt theo đứa trẻ Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The wife takes the child Người vợ dắt theo đứa trẻ The child takes the cow Đứa trẻ mang theo con bò Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The child takes the cow Đứa trẻ mang theo con bò The cow takes the pig Con bò dẫn theo chú heo Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The cow takes the pig Con bò dẫn theo chú heo The pig takes the dog Chú heo mang chú chó đi cùng Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The pig takes the dog Chú heo mang chú chó đi cùng The dog takes the cat Chú chó dẫn theo con mèo Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The dog takes the cat Chú chó dẫn theo con mèo The cat takes a mouse Con mèo mang theo chú chuột Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The cat takes a mouse Con mèo mang theo chú chuột The mouse takes the cheese Chú chuột cầm theo pho mát Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The mouse takes the cheese Chú chuột cầm theo pho mát The cheese stands alone Pho mát chỉ có một mình Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The cheese stands alone Pho mát chỉ có một mình

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.