Yêu thích
Xem thêm
The farmer in the dell Người nông dân ở trong thung lũng nhỏ Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The farmer in the dell Người nông dân ở trong thung lũng nhỏ The farmer takes a wife Người nông dắt theo người vợ Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The farmer takes a wife Người nông dắt theo người vợ The wife takes the child Người vợ dắt theo đứa trẻ Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The wife takes the child Người vợ dắt theo đứa trẻ The child takes the cow Đứa trẻ mang theo con bò Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The child takes the cow Đứa trẻ mang theo con bò The cow takes the pig Con bò dẫn theo chú heo Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The cow takes the pig Con bò dẫn theo chú heo The pig takes the dog Chú heo mang chú chó đi cùng Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The pig takes the dog Chú heo mang chú chó đi cùng The dog takes the cat Chú chó dẫn theo con mèo Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The dog takes the cat Chú chó dẫn theo con mèo The cat takes a mouse Con mèo mang theo chú chuột Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The cat takes a mouse Con mèo mang theo chú chuột The mouse takes the cheese Chú chuột cầm theo pho mát Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The mouse takes the cheese Chú chuột cầm theo pho mát The cheese stands alone Pho mát chỉ có một mình Heigh ho the derry-o Heigh ho the derry-o The cheese stands alone Pho mát chỉ có một mình

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Farmer In the Dell

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận