Yêu thích
Xem thêm
Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Ben my dog wants to play Chú chó Ben của tôi muốn vui chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Ben my dog wants to play Chú chó Ben của tôi muốn vui chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Turbo my turtle wants to play Chú rùa Turbo của tôi muốn vui chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Come another day, Đến vào một ngày khác, Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Penny my pig wants to play Chú heo Penny của tôi muốn vui chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Penny my pig wants to play Chú heo Penny của tôi muốn vui chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Kelly my Cow wants to play Con cừu Kelly của tôi muốn vui chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Kelly my Cow wants to play Con cừu Kelly của tôi muốn vui chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Harry my horse wants to play Chú ngựa Harry của tôi muốn đi chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác Harry my horse wants to play Chú ngựa Harry của tôi muốn đi chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Rain rain go away Hãy quay trở lại vào một ngày khác Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác We all want to play Chúng tôi đều muốn vui chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé Come again another day Hãy quay trở lại vào một ngày khác We all want to play Chúng tôi đều muốn đi chơi Rain rain go away Mưa mưa hãy đi đi nhé

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Rain Rain Go Away

HooplaKidz

HooplaKidz

Quan tâm

Cấp độ: Sơ cấp

Giới thiệu về ca sĩ

HooplaKidz is a children’s educational website and YouTube series aimed at pre-school kids. The site features educational videos and games that revolve around nursery rhymes, pre-k content, basic numbers and language learning, kids’ recipes, art and craft, and children’s entertainment. HooplaKidz is owned by YoBoHo, which was acquired in April 2015 by BroadbandTV.

Xem thêm
Bình luận