Yêu thích
Xem thêm
I'm sorry but Em xin lỗi, nhưng Don't wanna talk Em không muốn nói chuyện lúc này I need a moment before I go Em cần một khoảng lặng trước khi em ra đi It's nothing personal Chứ không có chuyện gì riêng tư cả I draw the blinds Em kéo tấm rèm cuộc đời em xuống They don't need to see me cry Không một ai cần phải nhìn em khóc hết 'Cause even if they understand Vì ngay cả khi họ muốn thấu hiểu They don't understand Họ cũng chẳng hiểu gì cả So then when I'm finished Rồi đến khi em đã hoàn toàn cảm thấy ổn I'm all about my business Em sẽ đứng dậy và lo chuyện của mình And ready to save the world Và sẵn sàng để cứu thế giới này I'm taking my misery Em sẽ gác lại những nổi khổ của em lại Make it my bitch Và biến nó trở thành thứ yêu thích của em Can't be everyone's favourite girl Em không thể thành cô gái mà ai cũng thấy đáng yêu nữa So, take aim and fire away vậy nên em sẽ giương ống ngắm và bóp cò I've never been so wide awake em chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này No, nobody but me can keep me safe không, không ai ngoài em có thể bảo vệ được em And I'm on my way Và em đang trên con đường của chính mình The blood moon is on the rise Vầng trăng máu đang trỗi dậy The fire burning in my eyes Và những tia lửa đạn bừng cháy trong mắt em No, nobody but me can keep me safe không, không ai ngoài em có thể bảo vệ được em And I'm on my way Và em đang trên con đường của chính mình [...] [...] So, take aim and fire away vậy nên em sẽ giương ống ngắm và bóp cò I've never been so wide awake em chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này No, nobody but me can keep me safe Không, không một ai khác có thể bảo vệ được em And I'm on my way Và em đang đi trên con đường của chính mình The blood moon is on the rise (is on the rise, na-na) Vầng trăng máu đang dâng cao rồi The fire burning in my eyes (The fire burning in my eyes, na) Lửa đạn cũng đang bừng cháy trong đáy mắt của em No, nobody but me can keep me safe Không, không một ai có thể bảo vệ được em And I'm on my way Và em đang đi trên con đường của chính mình (I'm on my way) Con đường của riêng em (Ever... everybody keep me safe) Bảo vệ em (Ever... everybody) Tất cả mọi người (Everybody on my way) Tất cả những người trên con đường của em So, take aim and fire away vậy nên em sẽ giương ống ngắm và bóp cò I've never been so wide awake em chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này No, nobody but me can keep me safe Không, không một ai khác có thể bảo vệ được em And I'm on my way Và em đang đi trên con đường của chính mình The blood moon is on the rise Vầng trăng máu đang dâng cao rồi The fire burning in my eyes Lửa đạn cũng đang bừng cháy trong đáy mắt của em No, nobody but me can keep me safe Không, không một ai có thể bảo vệ được em And I'm on my way Và em đang đi trên con đường của chính mình

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.