Yêu thích
Xem thêm
Said you would rather die young Em từng nói em chẳng muốn sống quá lâu Live for the moment, forget tomorrow Nên hãy sống trọn từng khoảnh khắc và đừng nghĩ đến ngày mai Guess that you'll got it all wrong Nhưng có lẽ em đã sai mất rồi Still tryna find out which road to follow Khi em vẫn đang cố gắng tìm ra lối đi cho riêng mình Always try to ride those paper planes Em luôn cố gắng theo đuổi những thứ hoàn hảo Said when you were fine with my mistakes Luôn bỏ qua cho mọi lỗi lầm của anh Now we're tryna call on yesterday Để giờ ta phải cầu xin ngày hôm qua To go back Hãy quay về lần nữa We don't always get it right Ta chẳng thể nào hiểu được nhau Then lights go out, the music dies, no goodbye Để rồi ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc lặng đi, cũng chẳng có lời từ biệt Now you're gone, I realize Giờ khi em đã ra đi, anh mới nhận ra I cast us out of paradise Chính anh là người tiễn bước đôi ta ra khỏi địa đàng Even if it all went down in flames Dù cho mọi thứ có vỡ vụn thành tro We can live to fight another day Ta vẫn còn một ngày để sống và đấu tranh Let go and close your eyes Nên hãy nhắm mắt lại và quên hết đi And just remembеr paradise Để chỉ nhớ về nơi địa đàng khi ấy Paradise (Yeah) Thiên đường của ta It doеsn't matter tonight Chuyện gì xảy ra hôm nay chẳng còn quan trọng There's a tomorrow for you to treasure Vì thứ ta cần trân trọng là ngày mai No sense in losing our minds Nên chẳng việc gì ta phải đánh mất hết lý trí Two keep the pieces of us together Chỉ để gắng gượng chứng tỏ rằng mình vẫn ổn Thought about it for a while now Nên hãy cùng anh dành đôi phút suy ngẫm Questioned everything up in your life now Và đặt câu hỏi cho mọi thứ trong cuộc đời em Maybe you should let it ride out Có lẽ em nên thử phó mặc cùng dòng chảy And everything'll come around, yeah Và mọi thứ sẽ tự khắc an bài We don't always get it right Ta chẳng thể nào hiểu được nhau Then lights go out, the music dusk, no goodbye Để rồi ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc lặng đi, cũng chẳng có lời từ biệt Now you're gone, I realize Giờ khi em đã ra đi, anh mới nhận ra I cast us out of paradise Chính anh là người tiễn bước đôi ta ra khỏi địa đàng Even if it all went down in flames Dù cho mọi thứ có vỡ vụn thành tro We can live to find another day Ta vẫn còn một ngày để sống và đấu tranh Let go and close your eyes Nên hãy nhắm mắt lại và quên hết đi And just remember paradise Để chỉ nhớ về nơi địa đàng khi ấy Paradise Thiên đường của ta Hold on, hold on Em hãy níu lấy Paradise Thiên đường của ta We don't always get it right Ta chẳng thể nào hiểu được nhau Then lights go out, the music dies, no goodbye Để rồi ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc lặng đi, cũng chẳng có lời từ biệt Now you're gone, I realize Giờ khi em đã ra đi, anh mới nhận ra I cast us out of paradise Anh chính là người căn trở hạnh phúc đôi ta Paradise Thiên đường của ta We don't always get it right Ta chẳng thể nào hiểu được nhau Then lights go out, the music dies, no goodbye Để rồi ánh đèn vụt tắt, tiếng nhạc lặng đi, cũng chẳng có lời từ biệt (The music dies) (Bản nhạc ấy không còn nữa) Now you're gone, I realize Giờ khi em đã ra đi, anh mới nhận ra I cast us out of paradise Chính anh là người tiễn bước đôi ta ra khỏi địa đàng

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.