Yêu thích
Xem thêm
Lily was a little girl Lily là một cô gái bé nhỏ Afraid of the big, wide world Sợ hãi thế giới rộng lớn bên ngoài She grew up within her castle walls Nàng lớn lên trong sự bảo bọc của bốn bức tường thành vững chãi Now and then she tried to run Có đôi lần, nàng tìm cách bỏ trốn And then on the night with the setting sun Và khi màn đêm buông xuống bên ánh mặt trời nhạt dần She went in the woods away Nàng lạc vào một khu rừng già… So afraid, all alone Kinh hãi và hoàn toàn cô đơn một mình They warned her, don’t go there Họ đã cảnh báo nàng, đừng đặt chân vào nơi ấy There's creatures who are hiding in the dark Có những sinh vật hắc ám ẩn mình trong đêm tối Then something came creeping Nhưng rồi…có thứ gì đó khẽ len lỏi tới It told her, don’t you worry just Nói với nàng rằng đừng lo lắng Follow everywhere I go chỉ cần đi theo sát bên ta Top over the mountains or valley low Mình sẽ đi đến đỉnh núi trong thung lũng sâu thăm thẳm kia Give you everything you’ve been dreaming of Ta sẽ trao nàng mọi thứ nàng từng ao ước Just let me in, ooh Chỉ cần trao ta linh hồn nàng Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told Mọi thứ nàng từng muốn sẽ hóa thành câu chuyện phép thuật nàng được nghe kể And you’ll be safe under my control Và yên tâm, nàng sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta Just let me in, ooh (x2) Chỉ cần trao ta linh hồn nàng She knew she was hypnotized Nàng biết…nàng biết rõ mình đã bị thôi miên And walking on cold thin ice Và đang bước đi trên lớp băng mỏng lạnh giá Then it broke, and she awoke again Và rồi…lớp băng tan vỡ, nàng lại choàng tỉnh giấc Then she ran faster than Và rồi…nàng bỏ chạy nhanh hơn bao giờ hết Start screaming, is there someone out there? Nàng bắt đầu gào thét, “có ai ở đây không?” Please help me Làm ơn hãy giúp tôi Come get me Hãy đến đây cứu tôi với Behind her, she can hear it say Ở phía sau lưng, nàng có thể nghe nó lên tiếng Follow everywhere I go Hãy đi sát bên ta Top over the mountains or valley low Mình sẽ đi đến đỉnh núi trong thung lũng sâu thăm thẳm kia Give you everything you’ve been dreaming of Ta sẽ trao nàng mọi thứ nàng từng ao ước Just let me in, ooh Chỉ cần trao ta linh hồn nàng Everything you wantin' gonna be the magic story you've been told Mọi thứ nàng từng muốn sẽ hóa thành câu chuyện phép thuật nàng được nghe kể And you’ll be safe under my control Và yên tâm, nàng sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta Just let me in, ooh (x2) Chỉ cần trao ta linh hồn nàng Ooh, ooh, ooh, ooh (x3) Ooh, ooh, ooh, ooh (x3) Everything you wantin' gonna be the magic story you’ve been told (Ooh, ooh, ooh, ooh) Mọi thứ nàng từng muốn sẽ hóa thành câu chuyện phép thuật nàng được nghe kể And you’ll be safe under my control Và yên tâm, nàng sẽ an toàn dưới sự kiểm soát của ta Just let me in, ooh Chỉ cần trao ta linh hồn nàng Follow everywhere I go Hãy đi sát bên ta Top over the mountains or valley low Mình sẽ đi đến đỉnh núi trong thung lũng sâu thăm thẳm kia Give you everything you’ve been dreaming of Ta sẽ trao nàng mọi thứ nàng từng ao ước Just let me in, ooh Chỉ cần trao ta linh hồn nàng Then she ran faster than Và rồi…nàng bỏ chạy nhanh hơn bao giờ hết Start screaming, is there someone out there? Nàng bắt đầu gào thét, “có ai ở đây không?” Please help me Làm ơn hãy giúp tôi Just let me in, ooh Hãy đến đây cứu tôi với

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.