Yêu thích
Xem thêm
They said I needed something in my life Người ta bảo tôi sống phải có mục đích Said I was doing dumb *** all the time Bảo rằng tôi chỉ biết làm trò vô bổ ‘Cause broken dreams won’t pay Vì những giấc mơ dang dở Your bills at all Đâu thể nuôi sống thực tại I heard it was the wrong things Người ta bảo những điều tôi làm I get right Đều là sai trái I’m blamin’ all the monsters in my mind Tôi quy tội cho lũ quái vật trong đầu mình With stories from outside this prison walls Bằng những câu chuyện bên ngoài bức tường nhà tù này ‘Cause even if we’re hopeless Dù ngay cả khi ta tuyệt vọng We know that this will hurt Biết rằng ta sẽ bị tổn thương Tomorrow is just a blur Ngày mai vẫn còn mịt mờ That they can’t control Và ta chẳng thể nào kiểm soát Believers Hỡi các tín đồ Let’s raise a toast Hãy cùng nhau nâng ly Enjoy the show Tận hưởng cuộc sống Yeah, believers Hỡi những người cùng chung chí hướng So incomplete Ta không hoàn hảo Yet all we need Nhưng chỉ cần có lòng tin Believers Hỡi các tín đồ Let’s raise a toast Hãy nâng cốc chúc mừng Enjoy the show Và tận hưởng màn trình diễn này I said I wouldn't run, but I’m terrified Tôi bảo mình sẽ không bỏ chạy, nhưng tôi rất sợ Headed for the sun Muốn bay về phía mặt trời But I’m scared of heights Nhưng lại sợ độ cao So you and me Để rồi chúng ta Go fallin’ through dark Cùng nhau rơi vào màn đêm tối You told me to be someone that I like Bạn khuyên tôi hãy làm điều mình muốn Instead of being someone in their eyes Thay vì sống để hài lòng người đời Your battle scars make you look like a star Những vết sẹo khi tranh đấu sẽ biến ta thành một ngôi sao ‘Cause even if we’re hopeless Bởi ngay cả khi chúng ta tuyệt vọng We know that this will hurt Biết rằng ta sẽ bị tổn thương Tomorrow is just a blur Ngày mai vẫn còn mịt mờ That they can’t control Và ta chẳng thể nào kiểm soát Believers Hỡi các tín đồ Let’s raise a toast Hãy nâng ly chúc mừng nào Enjoy the show Tận hưởng màn trình diễn Yeah, believers Hỡi các tín đồ So incomplete Ta không hoàn hảo Yeah, all we need Nhưng chỉ cần có lòng tin Believers Hỡi các tín đồ Let’s raise a toast Hãy nâng cốc chúc mừng Enjoy the show Tận hưởng màn trình diễn này I want you to know that, believer Tôi muốn bạn biết rằng They can’t control it, believer Họ không thể kiểm soát chúng ta I want you to know that, believer Tôi muốn bạn biết rằng They can’t control it Họ không thể kiểm soát chúng ta (They can’t) (Họ không thể) I want you to know that, believer Tôi muốn bạn biết rằng, các tín đồ They can’t control it, believer Họ không thể kiểm soát chúng ta I want you to know that, believer Tôi muốn bạn biết rằng, các tín đồ They can’t control it Họ không thể kiểm soát chúng ta No, they can’t control it, ooh, oo Không, họ không thể kiểm soát chúng ta

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.