Yêu thích
Xem thêm
Wait a second, let me catch my breath Chờ một chút, để em lấy lại hơi thở của mình Remind me how it feels to hear your voice Nhắc em nhớ lại cảm giác được nghe giọng nói của anh Your lips are moving, I can't hear a thing Đôi môi anh đang mấp máy, em không nghe được gì cả Living life as if we had a choice Hãy sống như thể chúng ta từng có sự lựa chọn Anywhere, any time Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào I would do anything for you Em sẽ làm tất cả vì anh Anything for you Tất cả là vì anh Yesterday got away Ngày hôm qua đã trôi vào hư không Melody stuck inside your head Giai điệu đó vang vọng trong đầu anh A song in every breath Một bài hát hòa vào từng hơi thở Sing me to sleep now Ngay lúc này, hãy hát ru em vào giấc ngủ Sing me to sleep Hãy hát ru em vào giấc ngủ Oh just sing me to sleep now Hãy hát ru cho em ngủ đi Sing me to sleep Hãy hát ru em vào giấc ngủ đi Remember me now, time cannot erase Hãy nhớ đến em, thời gian là thứ không thể xóa nhòa I can hear your whispers in my mind Em có thể nghe thấy lời anh thì thầm trong tâm trí em I've become what you cannot embrace Em không còn là người cho anh ôm ấp nữa rồi Our memory will be my lullaby Những kỉ niệm của chúng ta sẽ là bài hát ru của em Sing me to sleep now Ngay lúc này, hãy hát ru em vào giấc ngủ Sing me to sleep Hãy hát ru em vào giấc ngủ đi Oh just sing me to sleep now Hãy hát ru cho em ngủ đi Sing me to sleep Hãy hát ru em vào giấc ngủ đi Any- any time Bất cứ khi nào I would do Em sẽ làm vậy Time away Thời gian cứ trôi Yesterday-day Ngày hôm qua Any-any time Bất cứ lúc nào I would do Em sẽ làm như vậy Time away Thời gian cứ trôi Yesterday-day Ngày hôm qua

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.