Sing Me To Sleep

Thể loại: Nhạc Dance Tắt Lyric

Bạn đang ở bước warm up (khởi động) của bài hát Sing Me To Sleep. Hãy nhấn nút "HỌC BÀI HÁT" để chuyển qua bước học tiếp theo nếu bạn cảm thấy bài hát phù hợp.

ALAN WALKER

Wait a second, let me catch my breath
Chờ một chút, để em lấy lại hơi thở của mình
Remind me how it feels to hear your voice
Nhắc em nhớ lại cảm giác được nghe giọng nói của anh
Your lips are moving, I can't hear a thing
Đôi môi anh đang mấp máy, em không nghe được gì cả
Living life as if we had a choice
Hãy sống như thể chúng ta từng có sự lựa chọn
Anywhere, any time
Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào
I would do anything for you
Em sẽ làm tất cả vì anh
Anything for you
Tất cả là vì anh
Yesterday got away
Ngày hôm qua đã trôi vào hư không
Melody stuck inside your head
Giai điệu đó vang vọng trong đầu anh
A song in every breath
Một bài hát hòa vào từng hơi thở
Sing me to sleep now
Ngay lúc này, hãy hát ru em vào giấc ngủ
Sing me to sleep
Hãy hát ru em vào giấc ngủ
Oh just sing me to sleep now
Hãy hát ru cho em ngủ đi
Sing me to sleep
Hãy hát ru em vào giấc ngủ đi
Remember me now, time cannot erase
Hãy nhớ đến em, thời gian là thứ không thể xóa nhòa
I can hear your whispers in my mind
Em có thể nghe thấy lời anh thì thầm trong tâm trí em
I've become what you cannot embrace
Em không còn là người cho anh ôm ấp nữa rồi
Our memory will be my lullaby
Những kỉ niệm của chúng ta sẽ là bài hát ru của em
Sing me to sleep now
Ngay lúc này, hãy hát ru em vào giấc ngủ
Sing me to sleep
Hãy hát ru em vào giấc ngủ đi
Oh just sing me to sleep now
Hãy hát ru cho em ngủ đi
Sing me to sleep
Hãy hát ru em vào giấc ngủ đi
Any- any time
Bất cứ khi nào
I would do
Em sẽ làm vậy
Time away
Thời gian cứ trôi
Yesterday-day
Ngày hôm qua
Any-any time
Bất cứ lúc nào
I would do
Em sẽ làm như vậy
Time away
Thời gian cứ trôi
Yesterday-day
Ngày hôm qua