Yêu thích
Xem thêm
I see those tears in your eyes Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em I feel so helpless inside Lòng anh thấy bất lực biết bao Oh love, there's no need to hide Ôi tình yêu à, không cần phải trốn tránh nữa Just let me love you when your heart is tired Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi Cold hands, red eyes Bàn tay lạnh giá, đôi mắt đỏ ngầu Packed your bags at midnight Em đóng gói đồ đạc lúc nửa đêm They've been there for weeks Họ đã ở đây được vài tuần You don't know what goodbye means Em không biết lời tạm biệt có nghĩa gì Just roll up a cigarette Chỉ cần cuộn một điếu thuốc lá Just forget about this mess Và quên đi cái mớ lộn xộn này Been waiting on the sidelines Chờ đợi bên đường biên From the sidelines Từ đường biên I see those tears in your eyes Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em And I feel so helpless inside Lòng anh thấy bất lực biết bao Oh love, there's no need to hide Ôi tình yêu à, không cần phải trốn tránh nữa Just let me love you when your heart is tired Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi If your ghost pulls you up high Nếu con ác quỷ trong em trỗi dậy And it feels like you've lost who you are Và cảm thấy như em đang đánh mất mình My love, there's no need to hide Tình yêu của anh à, không cần phải trốn tránh nữa Just let me love you when your heart is tired Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi Just let me love you Hãy để anh yêu em Just let me love you when your heart is tired Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi And you whisper, I'm alright Và em thì thầm là em ổn But I see through your white lies Nhưng anh nhìn thấu được những lời nói dối của em But these walls don't talk Nhưng những bức tường này không thể nói chuyện And if they could, they'd say Và nếu có thể, chúng sẽ nói rằng Can't hide the secrets Không thể giấu diếm những bí mật You can't forget about this mess Em không thể quên mớ lộn xộn này I'm waiting on the sidelines Anh đang chờ đợi bên đường biên From the sidelines Từ đường biên I see those tears in your eyes Anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt em And I feel so helpless inside Lòng anh thấy bất lực biết bao Oh love, there's no need to hide Ôi tình yêu à, không cần phải trốn tránh nữa Just let me love you when your heart is tired Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi If your ghost pulls you up high Nếu con ác quỷ trong em trỗi dậy And it feels like you've lost who you are Và cảm thấy như em đang đánh mất mình My love, there's no need to hide Tình yêu của anh à, không cần phải trốn tránh nữa Just let me love you when your heart is tired Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi Just let me love you Hãy để anh yêu em Just let me love you when your heart is tired Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi My love, those tears in your eyes Tình yêu của anh, những giọt nước lệ trong đôi mắt em My love, so helpless inside Tình yêu của anh, lòng anh thật bất lực My love, there's no need to hide Tình yêu của anh à, không cần phải trốn tránh nữa Just let me love you when your heart is tired Hãy để anh yêu em khi trái tim em đã mệt mỏi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.