Yêu thích
Xem thêm
Lost in your mind Lạc lối trong tâm trí anh I wanna know Em muốn biết rằng Am I losing my mind? Liệu em có đang mất trí không? Never let me go Xin đừng để em quay bước đi If this night is not forever Nếu đêm nay không phải là mãi mãi At least we are together Ít nhất thì ta cũng ở cùng nhau I know I'm not alone Em biết mình không đơn độc I know I'm not alone Em biết mình không hề lẻ loi Anywhere, whenever Dù ở đâu, bất cứ khi nào Apart, but still together Dù chia xa nhưng ta vẫn bên nhau I know I'm not alone Anh biết mình không cô đơn mà I know I'm not alone Em biết mình không hề đơn côi I know I'm not alone Em không hề đơn độc I know I'm not alone Em biết mình không đơn độc Unconscious mind Giữa những mơ màng vô thức I'm wide awake Em chợt choàng tỉnh giấc Wanna feel one last time Muốn cảm nhận lần cuối Take my pain away Để nỗi đau trong em được tan biến If this night is not forever Nếu đêm nay không phải là mãi mãi At least we are together Ít nhất thì ta cũng ở cùng nhau I know I'm not alone Em biết mình không đơn độc I know I'm not alone Em biết mình không hề cô đơn Anywhere, whenever Dù ở đâu, bất cứ khi nào Apart, but still together Dù chia xa nhưng ta vẫn bên nhau I know I'm not alone Em biết mình không trơ trọi I know I'm not alone Em biết mình không hề cô đơn I know I'm not alone Em không hề đơn độc I know I'm not alone Em biết mình không cô đơn I'm not alone, I'm not alone, I'm not alone En không hề đơn độc I know I'm not alone Em biết mình không hề cô đơn I'm not alone, I'm not alone, I'm not alone Em không hề đơn độc I know I'm not alone Em biết mình không cô đơn mà

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.