Yêu thích
Xem thêm
Hello, hello, can you hear me, as I scream your name Chào em, em có nghe anh đang gào thét tên em không Hello, hello, do you need me, before I fade away Em ơi, em có cần anh không, trước khi anh biến mất Is this the place that I call home Đây có phải là nơi mà anh gọi là nhà To find what I've become Để tìm kiếm điều gì mà anh thành như thế này Walk along the path unknown Đi theo lối mòn chưa từng biết We live, we love, we lie Chúng ta sống, yêu, và chúng ta lừa dối nhau Deep in the dark I don't need the light Chìm sâu trong bóng tối, anh không nhìn thấy ánh sáng There's a ghost inside me Như một bóng ma ẩn mình trong anh It all belongs to the other side Tất cả thuộc về một thứ xa lạ khác We live, we love, we lie Chúng ta sống, yêu, và chúng ta lừa dối nhau Hello, hello, nice to meet you, voice inside my head Xin chào, rất vui được gặp em, giọng nói của em luôn ở trong tâm trí anh Hello, hello, I believe you, how can I forget Chào em, anh tin em, làm thế nào anh có thể quên em được Is this the place that I call home Đây có phải là nơi mà anh gọi là nhà To find what I've become Để tìm kiếm điều gì mà anh thành như thế này Walk along the path unknown Đi theo lối mòn chưa từng biết We live, we love, we lie Chúng ta sống, yêu, và chúng ta lừa dối nhau Deep in the dark I don't need the light Chìm sâu trong bóng tôi, anh không nhìn thấy ánh sáng There's a ghost inside me Như một bóng ma ẩn mình trong anh It all belongs to the other side Tất cả thuộc về một thứ xa lạ khác We live, we love, we lie Chúng ta sống, yêu, và chúng ta lừa dối nhau

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.