Yêu thích
Xem thêm
What's the trick? I wish I knew Lại trò gì nữa đây? Ước gì em biết được I'm so done with thinking through all the things I could've been Em chẳng còn muốn mơ mộng về những điều lẽ ra mình đã có And I know you wonder too Và em biết anh cũng thế mà All it takes is that one look at you and I run right back to you Chỉ cần nhìn thấy anh là em sẽ lại chạy về vòng tay ấy You crossed the line and it's time to say F you Nhưng giờ anh đã đi quá giới hạn, nên đến lúc em phải cắt đứt với anh thôi What's the point in saying that when you know how I'll react? Sao lại buông lời đắng cay khi anh biết rõ em sẽ cảm thấy thế nào? You think you can just take it back, but *** just don't work like that Anh cho rằng lời nói ra có thể rút lại được, nhưng chuyện đâu có đơn giản đến thế You're the drug that I'm addicted to, and I want you so bad Anh như liều thuốc phiện khiến em mê mẩn và em muốn có anh đến điên dại Guess I'm stuck with you, and that's that Chắc em mắc nợ với anh thật rồi, đành vậy thôi 'Cause when it all falls down, then whatever Bởi khi mọi chuyện đã đổ vỡ rồi, vậy thì cứ thế đi When it don't work out for the better Mọi chuyện cũng chẳng thể nào tốt hơn được If we just ain't right, and it's time to say goodbye Ta đã không hợp nhau thì đến lúc phải nói lời tạm biệt thôi When it all falls down, when it all falls down Khi mọi chuyện đổ vỡ, tình cảm cũng nát tan I'll be fine, I'll be fine Em sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi You're the drug that I'm addicted to Anh là liều thuốc phiện khiến em mê đắm And I want you so bad, but I'll be fine Và em thật sự muốn có được anh, nhưng em sẽ ổn thôi Why we fight? I don't know Tại sao ta lại cãi nhau nhỉ? Anh không hiểu We say what hurts the most Buông những lời khiến đối phương tổn thương sâu sắc Oh, I tried staying cold, but you take it personal Anh đã cố tỏ ra không sao, còn em thì lại nhạy cảm và thấy tổn thương All these firing shots and making grounder Những lời sắc mỏng cứ thế tuôn ra không có điểm dừng It's way too hard to cope, but I still can't let you go Thật sự quá sức chịu đựng của anh rồi, thế nhưng anh vẫn không nỡ để em ra đi 'Cause when it all falls down, then whatever Bởi khi mọi chuyện đã đổ vỡ rồi, vậy thì cứ thế đi When it don't work out for the better Mọi chuyện cũng chẳng thể nào tốt hơn được If we just ain't right, and it's time to say goodbye Ta đã không hợp nhau thì đến lúc phải nói lời tạm biệt thôi When it all falls down, when it all falls down Khi mọi chuyện đổ vỡ, tình cảm cũng đã nát tan I'll be fine, I'll be fine Nhưng em sẽ ổn thôi You're the drug that I'm addicted to and I want you so bad Anh như liều thuốc phiện khiến em mê mẩn và em cần anh đến điên dại But I'll be fine Nhưng em sẽ ổn thôi I'll be fine-ine-fine, fine-ine-ine Em sẽ ổn thôi 'Cause when it all falls down, then whatever Bởi khi mọi chuyện đã đổ vỡ rồi, vậy thì cứ thế đi When it don't work out for the better (For the better) Mọi chuyện cũng chẳng thể nào tốt hơn được If we just ain't right, and it's time to say goodbye Ta đã không hợp nhau thì đến lúc phải nói lời tạm biệt thôi When it all falls down (When it all, when it all) Khi mọi chuyện đổ vỡ (Tất cả, tất cả mọi chuyện) I'll be fine (Fine, fine, fine), I'll be fine (I'll be fine) Em sẽ ổn thôi You're the drug that I'm addicted to and I want you so bad Anh như liều thuốc phiện khiến em mê mẩn và em cần anh đến điên dại But I'll be fine (I'll be fine), and that's that Nhưng em sẽ ổn thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.