Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình No matter how hard I'm trying to Dù cho em có cố gắng thế nào đi nữa I want you all to myself Em muốn có được anh Your metaphorical gin and juice Anh như rượu pha với nước trái cây vậy So come on Anh à hãy đến đây Give me a taste of what it's like to be next to you Hãy để em nếm thử cảm giác được bên cạnh anh Won't let one drop go to waste Em sẽ không để phí hoài một giây phút nào đâu Your metaphorical gin and juice Anh như rượu pha với nước trái cây vậy Oh oh Oh oh 'Cause all of the downs and the uppers Vì những cảm xúc lẫn lộn vui sướng Keep making love to each other Cứ mãi quấn lấy nhau And I'm trying, trying, I'm trying, trying Và em vẫn đang cố gắng All of the downs and the uppers Những cảm xúc lẫn lộn vui sướng Keep making love to each other Cứ mãi quấn lấy nhau And I'm trying, trying, I'm trying Và em vẫn đang cố gắng But I... Nhưng em Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình Hands to myself Đôi tay của mình Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình Hands to myself Đôi tay của mình The doctors say you're no good Bác sĩ nói rằng anh không tốt But people say what they wanna say Nhưng mà người ta cứ nói những gì mình thích thôi And you should know if I could Và anh nên biết là nếu có thể I'd breathe you in every single day Thì mỗi ngày em đều muốn bên cạnh anh thật gần Oh oh Oh oh 'Cause all of the downs and the uppers Vì những cảm xúc lẫn lộn vui sướng Keep making love to each other Cứ mãi quấn lấy nhau And I'm trying, trying, I'm trying, trying Và em vẫn đang cố gắng All of the downs and the uppers Những cảm xúc lẫn lộn vui sướng Keep making love to each other Cứ mãi quấn lấy nhau And I'm trying, trying, I'm trying Và em vẫn đang cố gắng But I... Nhưng em Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình My hands to myself Đôi tay của mình Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình My hands to myself Đôi tay của mình Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình I want it all, no, nothing else Em chỉ muốn duy nhất một điều đó thôi, không cần gì khác Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình Give me your all and nothing else Chỉ cần anh mà thôi Oh, I, I want it all Em muốn điều đó I want it all Em muốn điều đó I want it all, ooh Em muốn điều đó, ooh Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình I mean, I could but why would I want to? Ý em là, em có thể đấy, nhưng tại sao phải làm vậy chứ? My hands to myself Đôi tay của mình Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình My hands to myself Đôi tay của mình Can't keep... Em không thể... Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình I want it all, no, nothing else Em chỉ muốn duy nhất một điều đó thôi, không cần gì khác Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình Give me your all and nothing else Chỉ cần anh mà thôi Can't keep my hands to myself Em không thể kiểm soát đôi tay mình

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.