Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
When you're ready come and get it, na, na, na, na Khi anh sẵn sàng hãy tiến đến và đón nhận tình cảm này, na, na, na, na You ain't gotta worry Anh không cần lo lắng It's an open invitation Đó là một lời mời cởi mở I'll be sittin' right here, real patient Em sẽ ngồi ở ngay đây thật sự kiên nhẫn All day, all night I'll be waitin' standby Cả ngày lẫn đêm, em sẽ luôn trông chờ Can't stop because I love it, hate the way I love you Không thể dừng lại vì em thích như vậy, ghét cái cách em yêu anh All day, all night, maybe I'm addicted for life, no lie Cả ngày lẫn đêm, có lẽ em bị cuốn vào cuộc sống này, không dối trá I'm not too shy to show I love you, I got no regrets Em không quá ngại để thổ lộ em yêu anh, em chẳng hề hối tiếc I love you much, too much to hide you, this love ain't finished yet Em yêu anh nhiều, nhiều đến nỗi muốn giấu anh, tình yêu này vẫn chưa kết thúc This love ain't finished yet Tình yêu này vẫn chưa kết thúc So, baby, whenever you're ready Thế nên anh hỡi, bất cứ khi nào anh sẵn sàng When you're ready come and get it, na, na, na, na Khi anh sẵn sàng hãy tiến đến và đón nhận tình cảm này, na, na, na, na You got the kind of love that I want, let me get that, yeah Tình yêu của anh là thứ em muốn, hãy để em có được nó, yeah And baby, once I get it, I'm yours: no take-backs Và anh yêu à, khi em đã có được, em là của anh: không hoàn trả được Gon' love you for life, I ain't leaving your side Em sẽ yêu anh suốt đời, em sẽ không rời bỏ anh Even if you knock it, ain't no way to stop it Kể cả khi anh gạt bỏ, không thể ngăn được nó Forever you're mine. Baby, I'm addicted, no lie, no lie Mãi mãi anh là của em, cưng à, em nghiện mất rồi, không dối trá I'm not too shy to show I love you Em không quá ngại để thổ lộ em yêu anh, em không hối tiếc I got no regrets. So, baby, whenever you're ready Thế nên anh yêu, bất cứ khi nào anh sẵn sàng When you're ready come and get it, na, na, na, na Khi anh sẵn sàng hãy tiến đến và đón nhận tình cảm này, na, na, na, na This love will be the death of me but I know I'll die happily Mối tình này sẽ là cái chết của em, nhưng em biết em sẽ chết trong hạnh phúc I'll know Em sẽ biết Because you love me so...yeah Bởi vì anh yêu em…yeah When you're ready come and get it, na, na, na, na Khi anh sẵn sàng hãy tiến đến và đón nhận tình cảm này, na, na, na, na

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.