Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
I had a dream Em đã có một giấc mơ We were sipping whiskey neat Hai ta cùng nhau nhấp cạn rượu whisky Highest floor, the Bowery Trên tầng cao nhất tòa nhà Bowery Nowhere's high enough Không nơi nào đủ cao được như vậy Somewhere along the lines Đâu đó trên đường We stopped seeing eye to eye Chúng ta không còn nhìn vào mắt nhau You were staying out all night Anh ở bên ngoài cả đêm And I had enough Và em đã chịu đựng đủ rồi No, I don't wanna know Không, em không muốn biết Where you been or where you're going Những nơi anh đã dừng chân hay những nơi anh đang đi But I know I won't be home Nhưng em biết là em sẽ không ở nhà And you'll be on your own Và anh sẽ phải đơn độc trên bước đường của mình Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Ai sẽ là người lay anh dậy khi ánh nắng không để anh say giấc nồng Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Ai sẽ thức dậy để đưa anh về nhà khi anh say xỉn và cô đơn? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng? It ain't me Không phải là em It ain't me Không phải là em It ain't me Không phải là em It ain't me Không phải là em It ain't me Không phải là em I had a dream Em có một giấc mơ We were back to seventeen Chúng ta quay về thuở mười bảy tươi đẹp Summer nights and The Libertines Những đêm hè cùng sự tự do tự tại Never growing up Chẳng bao giờ trưởng thành I'll take with me Em sẽ giữ bên mình The polaroids and the memories Chiếc kính râm và những kỉ niệm But you know I'm gonna leave Nhưng anh biết là em sẽ để lại Behind the worst of us Phía sau những điều tồi tệ của hai đứa Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng? Who's gonna rock you when the sun won't let you sleep? Ai sẽ là người lay anh dậy khi ánh nắng không để anh say giấc nồng Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Ai sẽ thức dậy để đưa anh về nhà khi anh say xỉn và cô đơn? Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng? It ain't me, no, no Không phải là em, không Who's gonna walk you through the dark side of the morning? Ai sẽ là người dẫn lối anh qua nơi tối tăm khi trời rạng sáng? It ain't me Không phải là em It ain't me Không phải là em It ain't me Không phải là em It ain't me Không phải là em It ain't me Không phải là em Na na nanana The Bowery, na na nanana whiskey neat Na na nanana tòa nhà Bowery, na na nanana rượu whiskey (Grateful, I'm so grateful) (Biết ơn, em rất biết ơn) It ain't me Không phải là em

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.