Yêu thích
Xem thêm
Now the night has gone Giờ đây đêm đen đã qua Now the night has gone away... Giờ đây đêm đen đã qua rồi Doesn't seem that long Dường như không lâu đến vậy We hardly had two words to say... Thật khó để thốt lên hai từ ấy Hold me in your arms Hãy ôm anh trong vòng tay For just another day Một ngày nữa thôi I promise this one will go slow Anh hứa ngày ấy sẽ trôi qua rất chậm Oh... Oh... We have the right to know Em biết rằng chúng ta có quyền mà We have the right to know Em biết rằng chúng ta có quyền mà Don't say the mornings come Đừng nói ngày mai sẽ đến Don't say the mornings come so soon... Đừng nói ngày mai sẽ đến quá sớm Must we end this way Có cần thiết phải kết thúc như thế này không When so much here is hard to lose... Khi ở đây có quá nhiều thứ không thể đánh mất Love is everywhere Tình yêu ở khắp mọi nơi I know it is Anh biết điều đó Such moments as this are too few Những kỉ niệm này sao quá ít ỏi Oh... Oh... It's all up to you Tất cả là tùy em It's all up to you Tất cả tùy vào em Here I am Anh ở ngay đây The one that you love Người mà em yêu Askin' for another day Đang cầu xin thêm 1 ngày nữa Understand the one that you love Xin hãy xin hãy thấu hiểu người mà em yêu Loves you in so many ways Yêu em rất nhiều Tell me we can stay Hãy nói rằng chúng ta có thể ở lại Tell me we can stay oh please... Hãy nói rằng chúng ta có thể ở lại, xin em They are the words to say Có những lời cần nói The only words I can believe... Những lời anh có thể tin tưởng Hold me in your arms for just another day Hãy ôm anh chỉ một ngày nữa thôi I promise this one will go slow Anh hứa ngày ấy sẽ trôi qua rất chậm We have the right you know Em biết rằng chúng ta có quyền mà We have the right you know Em biết rằng chúng ta có quyền mà Here I am Anh ở đây The one that you love Người mà em yêu Askin' for another day Cầu xin thêm 1 ngày nữa Understand the one that you love Xin hãy thấu hiểu người mà em yêu Loves you in so many ways Yêu em rất nhiều Here I am Anh ở đây The one that you love Người mà em yêu Askin' for another day Cầu xin thêm 1 ngày nữa Understand the one that you love Xin hãy thấu hiểu người mà em yêu Loves you in so many ways Yêu em rất nhiều The night has gone Đêm đã qua A part of yesterday Một phần của ngày hôm qua I don't know what to say... Anh không biết nói gì cả I don't know what to say... Anh không biết nói gì cả Here I am Anh ở đây The one that you love Người mà em yêu Askin' for another day Cầu xin thêm 1 ngày nữa Understand the one that you love Xin hãy thấu hiểu người mà em yêu Loves you in so many ways... Yêu em rất nhiều Here I am Anh ở đây The one that you love Người mà em yêu Askin' for another day Cầu xin thêm 1 ngày nữa Understand the one that you love Xin hãy thấu hiểu người mà em yêu Loves you in so many ways Yêu em rất nhiều Here I am Anh ở đây The one that you love Người mà em yêu Askin' for another day Cầu xin thêm 1 ngày nữa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

The One That You Love

Air Supply

Air Supply

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Air Supply is an Australian soft rock duo, consisting of British-born singer-songwriter and guitarist Graham Russell and lead vocalist Russell Hitchcock. They had a succession of hits worldwide, including eight Top Ten hits in the United States, in the early 1980s. They formed in Australia in 1975 and have included various accompanying musicians and singers. The Australian Recording Industry Association (ARIA) inducted Air Supply into their Hall of Fame on 1 December 2013 at the annual ARIA Awards.

Xem thêm
Bình luận