Yêu thích
Xem thêm
I heard there was a secret chord Tôi nghe tương truyền có bản hợp âm bí ẩn That david played and it pleased the lord David đã xướng và nó làm vui lòng Chúa But you don't really care for music, do you Nhưng Ngài đâu thực sự quan tâm đến âm nhạc, phải không Ngài? Well it goes like this the fourth, the fifth Khúc nhạc ngân như thế này Quãng tư, quãng năm The minor fall and the major lift Điệu thứ trầm, điệu trưởng cao The baffled king composing hallelujah Đức vua lụn bại sáng tác bản Hallelujah hallelujah... Hallelujah Well your faith was strong but you needed proof Niềm tin của ông đã vững mạnh nhưng ông cần sự thử thách You saw her bathing on the roof Ông thấy nàng ấy đầm mình trong bể tắm trên mái Her beauty and the moonlight overthrew you Vẻ đẹp của nàng dưới ánh trăng làm ông mê đắm She tied you to her kitchen chair Nàng trói ông vào chiếc ghế nhà bếp She broke your throne and she cut your hair Nàng lật đổ ngai vàng của ông và cắt mái tóc ông And from your lips she drew the hallelujah Và từ môi ông, nàng buông lời Hallelujah hallelujah... Hallelujah Well, maybe there's a god above Có lẽ có Thượng Đế ngự trị trên cao kia But all I've ever learned from love Nhưng tất cả những gì tôi đã học từ tình yêu Was how to shoot somebody who out drew you Là làm thế nào để giết chết người đã rời bỏ bạn It's not a cry that you hear at night Đó không phải là lời khóc than bạn nghe buổi đêm It's not somebody who's seen the light Đó không phải là một ai đó đã thấy ánh sáng It's a cold and it's a broken hallelujah Đó là sự lạnh giá và đau khổ, Hallelujah hallelujah... hallelujah...

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Hallelujah

Alexandra Burke

Alexandra Burke

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Alexandra Imelda Cecelia Ewen Burke (born 25 August 1988) is a British singer-songwriter and voice actor. Burke rose to fame after winning the fifth series of British television series The X Factor in 2008, becoming one of the most successful winners of the series. She has been signed to Epic Records, RCA Records and Syco Music.

Xem thêm
Bình luận