Thêm vào yêu thích
“Chào bạn, bạn có muốn VOCA giúp bạn học tiếng Anh qua bài hát này không?” Học ngay
You promised the world and I fell for it Anh hứa sẽ tặng em cả thế giới này để rồi em đã tin I put you first and you adored it Em đặt anh lên trên hết để anh thấy được vui lòng Set fires to my forest Nhưng rồi anh châm ngòi And you let it burn và để khu rừng này cháy rụi Sang off-key in my chorus Anh để điệp khúc đời em bị lạc nhịp 'Cause it wasn't yours Vì đây chẳng phải bài hát của anh I saw the signs and I ignored it Em đã thấy rõ những dấu hiệu nhưng lại bỏ qua. Rose-colored glasses all distorted Để giờ lăng kính màu hồng cũng đã méo mó. Set fire to my purpose Anh đốt cháy tất cả mục đích trong đời And I let it burn Và em cũng phó mặc nó tàn lụi You got off on the hurting Anh cứ mặc kệ gây thêm niềm đau When it wasn't yours, yeah Vì anh đâu phải là người đau khổ We'd always go into it blindly Đôi ta luôn mù quáng lao vào tình yêu I needed to lose you to find me Nên em cần đánh mất anh để tìm lại chính mình This dance, it was killing me softly Vũ điệu này đang nhẹ nhàng giết chết em I needed to hate you to love me, yeah Nên em phải ghét anh để yêu thương chính bản thân mình To love, love, yeah Để yêu, yêu chính em I needed to lose you to love me, yeah Em cần từ bỏ anh để yêu thương chính bản thân mình To love, love, yeah Để yêu, yêu chính em I needed to lose you to love me Em cần từ bỏ anh để yêu thương chính bản thân mình I gave my all and they all know it Ai cũng biết rằng em đã trao cho anh tất cả Then you tore me down and now it's showing Nhưng anh làm em tổn thương và giờ đây chuyện đã rõ In two months, you replaced us Trong vòng hai tháng, anh đã có người khác Like it was easy Mọi chuyện thật dễ dàng Made me think I deserved it Anh khiến em nghĩ em đáng bị như thế In the thick of healing, yeah Ngay lúc em đang bận chữa lành chính mình We'd always go into it blindly Chúng ta luôn mù quáng lao vào tình yêu I needed to lose you to find me Nên em cần đánh mất anh để tìm lại chính mình This dance, it was killing me softly Vũ điệu này cứ nhẹ nhàng giết chết em I needed to hate you to love me, yeah Nên em cần ghét anh để yêu thương chính bản thân mình To love, love, yeah Để yêu, yêu chính em I needed to lose you to love me, yeah Em cần từ bỏ anh để yêu thương chính bản thân mình To love, love, yeah Để yêu, yêu chính em I needed to lose you to love me Em cần từ bỏ anh để yêu thương chính bản thân mình You promised the world and I fell for it Anh hứa sẽ tặng em cả thế giới này để rồi em đã tin. I put you first and you adored it Em đặt anh lên trên hết để anh thấy được vui lòng. Set fires to my forest Nhưng rồi anh châm ngòi And you let it burn Và để khu rừng này cháy rụi. Sang off-key in my chorus Anh để điệp khúc đời em bị lạc nhịp. To love, love, yeah Để yêu, yêu chính em I needed to hate you to love me, yeah Em cần ghét bỏ anh để yêu thương chính bản thân mình To love, love, yeah Để yêu, yêu chính em I needed to lose you to love me Em cần từ bỏ anh để yêu thương chính bản thân mình To love, love, yeah Để yêu, yêu chính em And now the chapter is closed and done Và giờ chương truyện đến lúc khép lại và kết thúc To love, love, yeah Để yêu, yêu chính em And now it's goodbye, it's goodbye for us Và giờ là khúc hát giã từ, lời từ biệt của đôi ta

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.