Yêu thích
Xem thêm
Let's take a walk together near the ocean shore Hãy cùng đi dạo với nhau trên bãi biển Hand in hand you and I Anh và em tay trong tay Let's cherish every moment we have been given Hãy nâng niu từng khoảnh khắc chúng ta có The time is passing by Thời gian đang dần trôi I often pray before I lay down Anh thường cầu nguyện trước khi anh nằm xuống By your side Bên cạnh em If you receive your calling before I awake Nếu có ai đó gọi em trước khi anh tỉnh giấc Could I make it through the night Liệu anh có thể vượt qua đêm tối Cherish the love we have, we should cherish the life we live Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có, chúng ta hãy nâng niu cuộc sống chúng ta đang sống Cherish the love, cherish the life, cherish the love Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu The world is always changing, nothing stays the same Thế giới không ngừng thay đổi, chẳng có gì giữ nguyên như cũ But love will stand the test of time Nhưng tình yêu sẽ chịu đựng được thử thách của thời gian The next life that we live in remains to be seen Cuộc sống sau này mà chúng ta sống sẽ vẫn như vậy Will you be by my side Em sẽ ở bên anh chứ I often pray before I lay down Anh thường cầu nguyện trước khi anh nằm xuống By your side Bên cạnh em And if you receive your calling before I awake Nếu có ai đó gọi em trước khi anh tỉnh giấc Could I make it through the night Liệu anh có thể vượt qua đêm tối Cherish the love we have, we should cherish the life we live Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có, chúng ta hãy nâng niu cuộc sống chúng ta đang sống Cherish the love, cherish the life, cherish the love Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu Cherish the love we have, for as long as we both shall live Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có cho tới chừng nào mà cả hai ta còn sống Cherish the love, cherish the life, cherish the love Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu Cherish the love Nâng niu tình yêu Cherish the life Nâng niu cuộc sống Cherish the love we have, we should cherish the life we live Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có, chúng ta hãy nâng niu cuộc sống chúng ta đang sống Cherish the love, cherish the life, cherish the love Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu Cherish the love we have, for as long as we both shall live Hãy nâng niu tình yêu chúng ta đang có cho tới chừng nào mà cả hai ta còn sống Cherish the love, cherish the life, cherish the love Nâng niu tình yêu, nâng niu cuộc sống, nâng niu tình yêu

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.