Yêu thích
Xem thêm
This is the way you left me, I'm not pretending Đây chính là cách em rời bỏ anh, anh không đòi hỏi gì cả No hope, no love, no glory, no happy ending Không hy vọng, không tình yêu, không vinh quang, không kết thúc có hậu Wake up in the morning, stumble on my life Buổi sáng thức dậy, vấp ngã trên chính cuộc sống của mình Can't get no love without sacrifice Không thể có được tình yêu nếu thiếu sự hy sinh If anything should happen, I guess I wish you well Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh mong em sẽ ổn A little bit of heaven, but a little bit of hell Một chút hạnh phúc xen lẫn với đắng cay This is the hardest story that I've ever told Đây là câu chuyện khó khăn nhất mà anh từng kể No hope, or love, or glory Không hy vọng, tình yêu, hay vinh quang Happy endings gone forever more Kết thúc có hậu mãi mãi xa xôi I feel as if I'm wastin' Anh cảm thấy như mình đang kiệt quệ And I'm wastin' everyday Và anh đang kiệt quệ mỗi ngày This is the way you left me, I'm not pretending Đây chính là cách em rời bỏ anh, anh không đòi hỏi gì cả No hope, no love, no glory, no happy ending Không hy vọng, không tình yêu, không vinh quang, không kết thúc có hậu This is the way that we love, like it's forever Đây là cách chúng ta yêu, như thể là mãi mãi Then live the rest of our life, but not together Và rồi sống tiếp cuộc sống của chúng ta, nhưng không cùng nhau Two o'clock in the morning, something's on my mind Hai giờ sáng, anh vẫn còn trăn trở Can't get no rest; keep walkin' around Không thể yên lòng; cứ đi loanh quanh If I pretend that nothin' ever went wrong Nếu anh giả vờ như chẳng có gì mắc sai lầm cả I can get to my sleep, I can think that we just carried on Anh có thể chìm vào giấc ngủ và nghĩ rằng chúng ta vẫn bên nhau This is the hardest story that I've ever told Đây là câu chuyện khó khăn nhất mà anh từng kể No hope, or love, or glory Không hy vọng, tình yêu, hay vinh quang Happy endings gone forever more Kết thúc có hậu mãi mãi xa xôi I feel as if I'm wastin' Anh cảm thấy như mình đang kiệt quệ And I'm wastin' everyday Và anh đang kiệt quệ mỗi ngày This is the way you left me (oh I feel as if I'm wastin') I'm not pretending Đây chính là cách em rời bỏ anh (anh cảm thấy như mình đang kiệt quệ) anh không đòi hỏi gì cả No hope, no love, no glory, no happy ending Không hy vọng, không tình yêu, không vinh quang, không kết thúc có hậu This is the way that we love (and I'm wastin' everyday), like it's forever Đây là cách chúng ta yêu (và anh đang kiệt quệ mỗi ngày) như thể là mãi mãi Then live the rest of our life, but not together Và rồi sống tiếp cuộc sống của chúng ta, nhưng không cùng nhau Little bit of love Một chút tình yêu thôi

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.