Yêu thích
Xem thêm
It's been one of them clock it in, knock it out, clock it out Hôm nay cũng chỉ là một ngày chấm công đến, làm đến mệt mỏi, rồi chấm công về 'Bout to kick off the weekend Nhưng cũng đã sắp đến cuối tuần There's a stretch of blacktop, I ain't never seen a cop Đường nhựa đen trải dài phía trước, mắt thấy không có cảnh sát So I'm pushing it a little past ten Nên tôi nhấn ga vượt lên số 10 Pulled a little money from the bank, put it in the tank Rút một ít tiền từ ngân hàng, cho vào thùng Shined up the windshield glass Đánh bóng tấm kính chắn gió Don't know where the night might lead, ain't nowhere to be Không biết đêm nay sẽ đưa tôi đi đâu, bản thân cũng không có đích đến But I gotta get there fast Nhưng tôi sẽ đi thật nhanh There's a cold beer calling my name Vì có một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tên tôi Feel a good time coming, got a new song humming Tôi thấy một khoảng thời gian vui vẻ đang đến gần, miệng ngân nga một bài hát mới And the sunset's doing its thing Và chiều hoàng hôn cứ thế buông dần Feeling lucky as a seven, yeah, sometimes Heaven Tôi thấy mình đang có vận may, vận may vô cùng tốt Is a pocket full of payday green Tiền thì đầy túi trong ngày lĩnh lương And my baby putting sugar on me Còn tình thì đầy tim với người yêu lý tưởng Yeah, it's sure been a pretty damn good day Phải, hôm nay là một ngày thật đẹp And there's a cold beer calling my name, yeah (woo) Vì có một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tên tôi If there's a hillbilly rock show, I'll be in the front row Nếu có một buổi biểu diễn nhạc rock đồng quê, tôi sẽ đến ngay hàng ghế đầu Holding up a red Bic flame Giơ cao chiếc quẹt lửa theo lời bài hát Or a wraparound porch with a citronella torch Hay ngồi bên mái hiên với ngọn đuốc soi sáng Yeah, you know I'm down either way Nói chung là muốn làm gì tôi cũng sẽ hào hứng tham gia There's a chance that tonight might be a night that we Và có thể tối nay sẽ là một đêm Ain't ever gonna forget Mà ta sẽ không bao giờ quên Yeah, everybody's turning it up, I got a little buzz Mọi người ai nấy đều nô nức, tôi cũng cảm thấy lâng lâng And I ain't even had one yet Dù màn đêm vẫn còn chưa đến There's a cold beer calling my name Và có một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tên tôi Feel a good time coming, got a new song humming Tôi thấy một khoảng thời gian vui vẻ đang đến gần, miệng ngân nga một bài hát mới And the sunset's doing its thing (its thing) Và chiều hoàng hôn cứ thế buông dần Feeling lucky as a seven, yeah, sometimes Heaven Tôi thấy mình đang có vận may, vận may vô cùng tốt Is a pocket full of payday green Tiền thì đầy túi trong ngày lĩnh lương And my baby putting sugar on me Còn tình thì đầy tim với người yêu lý tưởng Yeah, it's sure been a pretty damn good day Phải, hôm nay là một ngày thật đẹp And there's a cold beer calling my name Một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tôi It's calling my name Vẫy gọi tôi Yeah, there's a cold beer calling my name Vì có một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tên tôi Oh yeah, it is Đúng rồi đấy Yeah, I'm gonna put a little chill in my weekend Tôi sẽ thư giãn trong ngày cuối tuần Stay up all night, maybe sleep in Thức suốt cả đêm, rồi hôm sau ngủ nướng I'm gonna sip a little something Tôi sẽ nhấm nháp một chút gì đó And I ain't gotta worry 'bout nothing 'cause Và chẳng phải lo lắng về bất kỳ điều gì There's a cold beer calling my name Vì có một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tên tôi Cold beer calling my name Một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tôi There's a cold beer calling my name Vì có một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tên tôi Feel a good time coming, got a new song humming Tôi thấy một khoảng thời gian vui vẻ đang đến gần, miệng ngân nga một bài hát mới And the sunset's doing its thing Và chiều hoàng hôn cứ thế buông dần Feeling lucky as a seven, yeah, sometimes Heaven Tôi thấy mình đang có vận may, vận may vô cùng tốt Is a pocket full of payday green Tiền thì đầy túi trong ngày lĩnh lương And my baby putting sugar on me Còn tình thì đầy tim với người yêu lý tưởng Yeah, it's sure been a pretty damn good day Nhất định hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời And there's a cold beer calling my name Một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tôi It's calling my name Vì có một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tên tôi Cold beer calling my name Một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tôi It's calling my name (come on) Một cốc bia lạnh đang vẫy gọi tên tôi Yeah, I'm gonna put a little chill in my weekend Tôi sẽ thư giãn trong ngày nghỉ cuối tuần

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút hiện lyrics.

Cold Beer Calling My Name

Luke Combs

Luke Combs

Quan tâm

Cấp độ: Trung cấp

Giới thiệu về ca sĩ

Luke Combs (born March 2, 1990) is an American singer and songwriter. Born in Charlotte, North Carolina, and raised in Asheville, North Carolina, he has been performing as a vocalist since his childhood. While attending A.C. Reynolds High School, Combs played football and performed with multiple vocal groups, including performing a solo in the world-renowned Carnegie Hall. Later, he attended Appalachian State University where he played his first country music show at the Parthenon Cafe. He later moved to Nashville to pursue a career in music.

Xem thêm
Bình luận